Destination Zero, zasilany przez Cummins

Zmiany klimatyczne to kryzys egzystencjalny. Nasz świat zawsze będzie potrzebował mocy. Stawiliśmy sobie za cel znalezienie rozwiązań tych bliźniaczych wyzwań. Destination Zero to droga, którą utorowaliśmy do przyszłości bez emisji spalin, gdzie nadal dostarczamy energię, której potrzebuje nasz świat.

Zobacz wideo

Strategia Planet 2050

Destination Zero to nasza strategia osiągnięcia zerowej emisji spalin. Planet 2050 wyznacza twarde cele oraz ich krótkoterminową 2030 realizację.

0 % redukcja emisji lotnych związków organicznych z produkcji farb i powłok

0 % zmniejszenie zakresu 3 absolutnej emisji spalin z nowo sprzedawanych produktów

0 % redukcja bezwzględnej emisji gazów cieplarnianych (GHG) z obiektów i działalności

Redukcja ton metrycznych o 0 M z zakresu 3 emisji gazów cieplarnianych z produktów w terenie

Szybki postęp, wiele ścieżek

W miarę jak zbliżamy się do zerowej emisji dwutlentu węgla, czekanie nie jest opcją. Ale świat nie może też zmienić się z dnia na dzień. Dlatego rozwijamy i integrujemy największy zakres technologii zasilania, ponieważ każdy z nich zbliża nas do przyszłości.

+

Technologie niskich lub zerowych emisji

Technologie silników o spalaniu wewnętrznym (ICE) są ważnym etapem przejściowym dla branży pojazdów ciężarowych. Obecnie koncentrujemy się na połączeniu postępów w zakresie produktów o zerowej emisji i ulepszania produktów opierających się na silniku.

Dowiedz się więcej
+

Technologie zrównoważonej energii

Dzięki dziesięcioleciom badań i innowacji, dziś firma Cummins jest liderem w dziedzinie technologii niskoemisyjnych.

Dowiedz się więcej
+

Jak firma Cummins ogranicza emisje

Dwutlenek węgla jest podstawowym gazem cieplarnianym. W ramach naszej strategii Destination Zero firma Cummins ogranicza emisję CO2 w transporcie komercyjnym.

Dowiedz się więcej

Działanie "Well-to-wheels"

Droga do przyszłości z zerową emisją spalin

To coś więcej niż tylko silniki. Wszędzie tam, gdzie w łańcuchu wartości jest węgiel, robimy to, czego potrzeba, aby go zmniejszyć i wyeliminować. Dekarbonizacja wydobycia ropy, gazu ziemnego lub surowców z ziemi. Dekarbonizacja w miejscu użytkowania.

Dowiedz się więcej o emisjach w cyklu well-to-wheel
Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!