Zrównoważony rozwój
i ESG


Napędzanie zrównoważonej przyszłości

Cummins dąży do zaprowadzenia zdrowszego środowiska, silniejszych społeczności oraz solidnych i włączających gospodarek. Nasza strategia zrównoważonego rozwoju środowiska PLANET 2050 oraz nasza strategia produktowa Destination Zero™ opierają się na zasadach dekarbonizacji i ekonomii cyrkularnej, które promują wzrost gospodarczy przy mniejszym zużyciu światowych zasobów.

Zrównoważony rozwój w liczbach

0 % 2021 redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakładów Cummins w porównaniu z bazą 2018

0 mln osób obsługiwanych w 2021 przez Cummins dzięki pomocy społecznej

0 mln kobiet i dziewcząt, na które pozytywnie wpłynęły zmiany w prawie i polityce wprowadzone przez Cummins Powers Women od momentu powstania w 2018.

0 % odsetek kobiet tworzących obecnie zarząd Cummins

Czym jest ESG?

Działalność Cummins w zakresie ESG rozpoczyna się od oczekiwania doskonałości we wszystkich sprawach dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Firma Cummins jest w pełni świadoma istotnych czynników społecznych i środowiskowych, które stwarzają możliwości poprawy relacji z ludźmi i planetą, zarówno wewnątrz firmy, jak i w społecznościach, które nasza firma wspiera. Chcemy być sumiennymi obywatelami korporacji, zaangażowanymi w wspieranie wszystkich naszych interesariuszy.

Sustainability Report (Raport o zrównoważonym rozwoju)

2021 Raport z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Raport o postępach w zakresie zrównoważonego rozwoju Cummins 2021 obejmuje naszą pierwszą aktualizację o 2030 celach środowiskowych naszej firmy, zawartych w PLANET 2050, czyli strategii zrównoważonego rozwoju środowiskowego naszej firmy. Czytelnicy dowiedzą się również jakie efekty przynosi Destination Zero, czyli strategii Cummins w zakresie dekarbonizacji. Co więcej, raport postępów zawiera specjalne informacje o tym, jak organizacja łańcucha dostaw Cummins kreatywnie pracuje nad pokonaniem wyzwań związanych z transportem i częściami.

Pobierz 2021 raport o zrównoważonym rozwoju

Gdzie byliśmy. Gdzie zmierzamy.

Historia zaangażowania w zrównoważony rozwój

Cummins uważa, że przejrzystość jest kluczem do ciągłego doskonalenia zrównoważonego rozwoju na drodze do zerowej emisji. Publicznie dostępne raporty Cummins dotyczące zrównoważonego rozwoju pokazują postępy poczynione w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Zapoznaj się ze wszystkimi raportami zrównoważonego rozwoju
profesjonaliści spotykają się, aby współpracować

Zarządzanir kapitałem ludzkim

Tworzenie wspaniałych środowisk pracy

Firma Cummins dąży do tworzenia dynamicznych środowisk pracy, a tym samym do przyciągania, rozwijania i zatrzymywania pracowników, aby odnosić sukces. W kwietniu 2022 r. firma opublikowała swój pierwszy raport z zarządzania kapitałem ludzkim, w którym szczegółowo opisano strategię do osiągnięcia tego celu. Raport z 2022 r. zawiera również kluczowe wskaźniki dotyczące personelu oraz odpowiedź firmy na wezwania do równości rasowej w USA oraz bardziej elastycznych warunków pracy, w tym zdalnej, na całym świecie.

Zrównoważony rozwój i innowacje

Innowacja

Zasilanie przyszłości

Technologia napędza zrównoważony rozwój w Cummins

Innowacje zaczynają się od danych zebranych za pomocą technologii cyfrowej lub poprzez prostą wymianę pomysłów pomiędzy ludźmi zaangażowanymi w zrównoważony rozwój. Odkryj nasze podcasty, webinaria i innowacje w Cummins.

Zrównoważony rozwój Cummins w mediach

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!