Kariera w Cummins

Razem napędzamy świat

Różnorodność, równość i integracja

W Cummins różnorodność i integracja stanowią podstawowe wartości firmy. Nasi liderzy od dawna uważają, że różnorodność tworzy silniejsze i bardziej konkurencyjne środowisko pracy, a ostatecznie pomaga nam przyciągąć i zatrzymywać największe talenty. Przeczytaj więcej na temat naszego przypadku biznesowego dotyczącego różnorodności.

Naszą najlepszą pracą jest praca zespołowa

Każdego dnia nasi pracownicy realizują naszą filozofię integracji i równości, działając wśród różnych kultur, funkcji biznesowych, barier językowych i stref czasowych, rozwiązując techniczne i logistyczne wyzwania wynikające ze złożoności naszego rozwijającego się globalnego biznesu.

Cummins opowiada się za równością rasową

Cummins ma za sobą historię stawania w obronie tego, co słuszne — nawet w obliczu przeciwności losu. Nasi przywódcy bronili ruchu obrony praw obywatelskich w latach 1960., a my stanęliśmy przeciwko Apartheidowi w latach 1980. Boli nas jednak fakt, że w naszych społecznościach wciąż tkwią głęboko zakorzenione nierówności rasowe i społeczne. Smuci nas także to, że mimo dziesięcioleci dyskusji i obietnic zmian Ameryka nie poczyniła wystarczających postępów.

Aby rozwiązać ten i inne problemy, utworzyliśmy grupę doradczą na rzecz równości rasowej „Cummins Advocating for Racial Equity Management Review Group” (MRG), która wykorzystuje nasze wpływy, zasoby, głosy i rolę lidera biznesu w celu wprowadzania zmian.

Dowiedz się więcej na temat CARE 

"Jestem czarnoskóra. Jestem matką".

„Widzimy naszych synów i córki w osobach George'a Floyda, Dreasjon Reed, Breonny Taylor i tak wielu innych. Mimo naszego smutku, gniewu i rozpaczy sięgamy głęboko, aby wyzwolić nasze niesłabnące zaangażowanie w walkę z niesprawiedliwością, aby opowiedzieć nasze historie i zyskać sojuszników”.

Sharon Barner
Wiceprezes i Główna radczyni prawna, Cummins Inc.

"Nie możemy już dłużej milczeć ani stać z boku"

Według Toma Linebergera, Prezesa i Dyrektora generalnego Cummins Inc.: „Wszyscy mamy do odegrania pewną rolę w domaganiu się większej odpowiedzialności od naszego rządu, organów ścigania, naszych sąsiadów i nas samych. Musimy podnieść poprzeczkę i stanąć na wyższym poziomie. To, z czym spotykamy się dzisiaj, po prostu nie jest wystarczająco dobre. Musimy pracować razem, aby wykorzenić nienawiść i zastąpić ją głęboką oraz trwałą akceptacją różnorodności, równości i włączenia społecznego. Wszystko zaczyna się od nas. A my nie możemy czekać”.

TOM LINEBARGER
Prezes i Dyrektor generalny, Cummins Inc.

Równość płci w Cummins

Tworzenie lepszych miejsc pracy poprzez przełamywanie barier

W Cummins staramy się wzmacniać pozycję kobiet, a także zapewniać im platformy i możliwości odnoszenia sukcesów oraz doskonalenia się. Realizujemy szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie reprezentacji kobiet w naszej firmie oraz zapewnienie większej równowagi oraz równości płci wśród naszych pracowników i społeczności — na wszystkich szczeblach. Przykłady:

 • Inicjatywa i konferencja Cummins Women in Technology
 • Skupienie się na równowadze płci podczas rekrutacji
 • Zmniejszanie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn
 • Inspirowanie kolejnych pokoleń inżynierów za pomocą pakietu programów STEM skierowanych do dziewcząt
 • Wzmocnienie pozycji kobiet poprzez grupę pracowniczą (ERG, employee resource group) Cummins Women's Empowerment Network
 • Zapewnienie różnych elastycznych form pracy oraz szerszych świadczeń rodzicielskich, między innymi poszerzenie polityki w zakresie ojcostwa
 • Wielokrotnie nagradzane obiekty i miejsca pracy przyjazne dla kobiet karmiących piersią

Inicjatywa Cummins Technical Women

Inicjatywa Cummins Technical Women wspiera zróżnicowane i integracyjne środowisko wśród wszystkich pracowników technicznych oraz ma na celu inspirowanie przyszłych pokoleń kobiet do rozwoju kariery w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM; Science, Technology, Engineering, and Mathematics).

Kobiety stanowią w Stanach Zjednoczonych zaledwie 20 procent studentów kierunków ścisłych. W innych częściach świata liczba ta może być jeszcze mniejsza. Cummins podejmuje szczególne wysiłki i kroki w celu zwiększenia różnorodności płci w dziedzinie inżynierii.

Cummins Powers Women

Budowanie dobrze prosperujących społeczności stanowi element naszej tożsamości od początku istnienia firmy. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować to dziedzictwo za pomocą inicjatywy Cummins Powers Women, naszej najbardziej ambitnej inicjatywy społecznej w historii. Globalna dotacja o wartości 11 mln USD (która stale rośnie), przeznaczona na tworzenie rozwiązań zapobiegających nierówności płci, wspiera szereg skutecznych programów, w tym oddolne nauczanie i mentoring, rozwój finansowy poprzez przedsiębiorczość, szkolenia dla liderów i doradztwo strategiczne dla liderów organizacji non-profit.

W ciągu pierwszych dwóch lat działalności inicjatywa Cummins Powers Women wpłynęła na ponad 100 000 osób i zaowocowała uchwaleniem ośmiu ustaw i polityk promujących równość płci. Nie zamierzamy na tym poprzestać.

Dowiedz się więcej


 

 

Weterani

Podzielamy Twoje wartości i doceniamy Twoją pracę

Pragnienie dobrego wykonywania swoich obowiązków i sprawiania realnej różnicy — można je spotkać w wojsku, a także tutaj w Cummins. Uważamy, że zatrudnienie weterana wojskowego jest jedną z najlepszych decyzji, jaką może podjąć organizacja. Weterani szybko się uczą, znakomicie sprawdzają się w zespole i wiedzą, jak przewodzić oraz służyć z pasją i dumą.

 

Chcesz zobaczyć, jak Twoje wojskowe doświadczenie może przełożyć się na stanowisko w Cummins?

Przeglądaj wszystkie możliwości
 

Najważniejsze powody dla których weterani wybierają i sprawdzają się w Cummins

 • Podobna kultura i wyznawane wartości — przywództwo, dyscyplina, zdolność dopasowania się do zmian i skupienie na wykonywanej misji — znakomicie sprawdzają się zarówno w wojsku, jak i tutaj w Cummins.
 • Bezpośrednio ze sobą związane i możliwe do przeniesienia umiejętności oraz możliwości — przejście z najbardziej zaawansowanych technicznie wojsk na świecie do światowego lidera opracowującego technologie napędzające świat
 • Różnorodność ludzi i możliwości
 • Środowisko pracy nastawione na zespół i współpracę
 • Poczucie celu, duma i awanse — będziesz wykonywać mającą znaczenie, pełną wyzwań i zaangażowania pracę oraz otrzymasz nagrodę i uznanie za swoje wysiłki i osiągnięcia
 • Wpływ, uczciwość i etyka — podejmujemy działania na rzecz naszych społeczności i środowiska naturalnego, starając się robić to, co właściwe
 • Grupy pracownicze skupiające weteranów — połącz się z innymi weteranami, aby dzielić się pomysłami i promować świadomość wśród naszych społeczności i w naszej organizacji

Zahartowani służbą

Firma Cummins z dumą zobowiązała się do uznania, przestrzegania i egzekwowania Ustawy o Prawach Pracowniczych Służb Mundurowych (ang. Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act) oraz zapewnienia naszym menedżerom i kierownikom narzędzi, które są niezbędne do skutecznego zarządzania członkami zespołów, służącymi w Gwardii Narodowej i Rezerwie Armii Stanów Zjednoczonych.

Dowiedz się więcej

Jesteśmy też dumni z tego, że znaleźliśmy się na liście "2023 Military Friendly Employers" (Pracodawcy przyjaźni wojsku). Lista obejmuje 240 amerykańskich firm, które zainwestowały w konkretne programy rekrutacji, utrzymania i awansu weteranów w swoich organizacjach.

Dowiedz się więcej

Usłysz naszych weteranów

W Cummins doceniamy wszystko, co nasi wojskowi zrobili dla naszego kraju i uważamy za punkt honoru rozszerzenie im możliwości kariery po ich zwolnieniu ze służby. Oto, co niektórzy z naszych weteranów mieli do powiedzenia o swojej karierze i firmie Cummins:

„Po odejściu z Armii naprawdę chciałam stać się częścią środowiska i firmy, która podziela te same wartości i faktycznie odzwierciedla je w swoich działaniach. Wartości Cummins to nie wyłącznie słowa na papierze. One naprawdę coś znaczą”.

Jill Weiler
Menedżer ds. komunikacji

„Zarówno Cummins, jak i Armia, potrzebują zaawansowanej technologii, aby zachować czołowe pozycje w swoich dziedzinach. Przyjęcie i zdobycie biegłości w nowych technologiach jest wyzwaniem, któremu towarzyszy doza ekscytacji”.

Matthew Munger
Integrator projektów
 

„W Armii nauczyłam się elastyczności, gotowości na rozwój i szybkiego dostosowywania się do zmian. Cummins zapewnia tę samą różnorodność na ścieżce kariery. Możesz zostać zatrudniona na jednym stanowisku i skończyć na zupełnie innym stanowisku, w innym dziale”.

Genevieve Curry
Lider zespołu ds. koordynacji rekrutacji

„Akademia Marynarki Wojennej nauczyła mnie, że przywództwo polega na stawianiu innych na pierwszym miejscu. Mój czas i doświadczenie w służbie nurka Marynarki Wojennej umocniło moją pasję pomagania innym we wszystkich aspektach mojego obecnego życia — co dotyczy nie tylko moich współpracowników, ale również klientów, osób z lokalnych społeczności oraz mojej rodziny”.

Zach Gillen
Dyrektor wykonawczy pionu Global Mining Market

„Miałem mentora, który rozumiał wartość, jaką mogłem wnieść do firmy Cummins, oraz pomógł mi zacząć mówić jej językiem. Teraz pomagam innym weteranom w pisaniu CV oraz przekonuję ich, że mogą tutaj zrobić różnicę”.

Matt Weilhamer
Dyrektor jednostki Global Security Director

Osoby niepełnosprawne

Integracja osób niepełnosprawnych

W Cummins głęboko angażujemy się w przekonywanie naszych pracowników, że mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, jeśli będą pracować na rzecz zapewnienia prawdziwie zróżnicowanego, dostępnego, sprawiedliwego i integracyjnego środowiska. Kandydatom oferujemy odpowiednio zrównoważone wyzwania zawodowe, okazję do uczestniczenia w globalnych projektach oraz możliwość wywarcia natychmiastowego wpływu. Nieustannie koncentrujemy się na szukaniu lepszych sposobów prowadzenia działalności, między innymi na dostarczaniu lepszych doświadczeń i systemów, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym zaangażować się i odnieść sukces.

Programy i inicjatywy

Wizją firmy Cummins jest stać się pracodawcą z wyboru dla osób niepełnosprawnych oraz praca w społecznościach lokalnych na rzecz zmniejszania barier w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najnowsze programy i inicjatywy:

 • Utworzenie Rady ds. integracji osób niepełnosprawnych (Disability Inclusion Board), w skład której weszli członkowie kluczowych liderów biznesu
 • Dodanie oświadczenia o dostępności i łączy informacyjnych do naszych wewnętrznych i zewnętrznych witryn internetowych
 • Opracowywanie i wdrażanie planów dotyczących dostępności oraz innych usprawnień związanych z różnorodnością
 • Dołączenie do czołowych organizacji wspierających, między innymi Disability IN, Business Disability Forum oraz Valuable 500
 • Corocznie obchodzony Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, organizując z tej okazji wydarzenia na całym świecie

W 2020 roku firma Cummins otrzymała tytuł Top-Scoring Company w rankingu 10 Disability Equality Index® (DEI), czyli ogólnokrajowym, przejrzystym narzędziu porównawczym, które oferuje firmom możliwość samodzielnego zgłaszania swoich polityk i praktyk w zakresie integracji osób niepełnosprawnych. Nieustannie koncentrujemy się na szukaniu lepszych sposobów prowadzenia działalności, między innymi na dostarczaniu lepszych doświadczeń i systemów, które umożliwiają osobom niepełnosprawnym zaangażować się i odnieść sukces.

Dowiedz się więcej

Zorientowanie na przyszłość

W przyszłości nasza praca będzie koncentrować się na ulepszaniu technologii i poprawie dostępności witryn internetowych, projektowaniu, wdrażaniu globalnych zmian w miejscu pracy i wspieraniu działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w poszczególnych miejscach. Pracownicy są również zachęcani do dołączenia do grupy pracowniczej Cummins Disability Inclusion (Włączenie społeczne osób niepełnosprawnych), której misją jest „wzmacnianie środowiska kultury integracyjnej Cummins poprzez promowanie wartości różnorodności wnoszonej do naszej organizacji przez osoby niepełnosprawne”.

Powiązane artykuły

PRACOWNICY LGBTQ+

WSPIERANIE PRACOWNIKÓW LGBTQ+ NA CAŁYM ŚWIECIE

W Cummins staramy się, aby wszyscy pracownicy LGBTQ+ czuli się bezpiecznie, mile widziani i szanowani w ponad 11 różnych krajach i ponad 55 różnych placówkach.

ORGANIZOWALIŚMY WYDARZENIA PROMUJĄCE RÓWNOŚĆ W NASTĘPUJĄCYCH LOKALIZACJACH:

 

 • WINNIPEG
 • VANCOUVER
 • COLUMBUS
 • INDIANAPOLIS
 • DENVER
 • CHARLESTON
 • NASHVILLE
 • MINNEAPOLIS
 • GUARULHOS

 

 • EDMONTON
 • FORT MCMURRAY
 • MADRYT
 • LEEDS
 • PUNE
 • CALGARY
 • MELBOURNE
 • BRISBANE
 • ADELAIDE

 

 

NASZA DUMNA HISTORIA

Mamy historię stawania w obronie tego, co słuszne — nawet w obliczu przeciwności losu. Nasi przywódcy bronili ruchu obrony praw obywatelskich w latach 1960. My staliśmy przeciwko Apartheidowi w latach 1980, a w roku 2000 firma Cummins zaczęła mimo ogólnego sprzeciwu oferować świadczenia partnerom krajowym. Mówiąc wprost, Cummins stara się traktować wszystkich ludzi z godnością i szacunkiem.

PRZED 1998

 • Brak wzmianki o LGBTQ+ w firmowych politykach

1998

 • Dodanie pojęcia „orientacji seksualnej” do polityki stosunków pracowniczych

2000

 • Wprowadzenie świadczeń dla partnerów krajowych i opublikowanie związanych z tym publicznych oświadczeń

2005

 • Utworzenie grupy LGBTQ+ Affinity
 • Dodanie pojęć „tożsamość i/lub ekspresja płciowa” do polityki stosunków pracowniczych

2007 

 • Dodanie wytycznych i korzyści dotyczących osób transseksualnych
 • Wystąpienie przed Izbą Reprezentantów w stanie Indiana w ramach sprzeciwu względem postanowień ustawy o nierównościach w małżeństwie
 • Zaangażowanie w tworzenie ustawodawstwa federalnego

2011 

 • Wystąpienie przed Senatem w ramach sprzeciwu względem postanowień ustawy o nierównościach w małżeństwie

2012 

 • Sprzeciw wobec konstytucyjnej poprawki w sprawie nierówności małżeńskiej w stanie Minnesota

2015

 • Podpisanie i przekazanie raportu ekspertów (amicus brief) do Sądu Najwyższego w celu zniesienia zakazów dotyczących małżeństw osób tej samej płci
 • Sprzeciw wobec zapisów ustawy o przywróceniu wolności religijnej w stanie Indiana
 • Osiągnięcie wyniku 100%, po raz 10., w ramach Indeksu Równości Korporacyjnej (CEI, Corporate Equality Index ) organizacji Human Rights Campaign (HRC)
 • Uruchomienie dobrowolnej inicjatywy samoidentyfikacji osób LGBTQ+
 • Wsparcie inicjatywy Indiana Compete

2017

 • Dalsze osiąganie wyniku 100% w ramach indeksu CEI
 • Uczestnictwo w OSTEM, konferencji poświęconej osobom LGBTQ+

2018

 • Po raz 13 z rzędu uzyskanie doskonałego wyniku w ramach indeksu CEI w roku 2018 przez HRC Pride
 • Grupa ERG otrzymuje nagrodę Chairman's Impact Award, jedną z naszych najbardziej prestiżowych nagród wewnętrznych, za przeprowadzenie szkolenia LGBTQ+ Safe Leader
 • Uczestnictwo w O4U — Engineering, konferencji poświęconej osobom LGBTQ+

2019 

 • Otrzymanie nagrody BEQ Pride LGBTQ Corporate Eminence Award

2020

 • Utworzenie naszej grupy pracowniczej PRIDE Ally

GRUPY PRACOWNICZE PRIDE

Nasze grupy Pride ERG zajmują się sprawami osób LGBTQ+, inicjatywami, świadomością, pracownikami, partnerami i sojusznikami LGBTQ+ na całym świecie, między innymi w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Indiach i Australii. Aby świętować różnorodność osób LGBTQ+, grupy Pride organizują kilka wewnętrznych wydarzeń w ciągu roku, takich jak LGBTQ+ Safe Leader Training, lunche i sesje szkoleniowe oraz liczne imprezy w lokalnych społecznościach. Osoby LGBTQ+ zatrudnione w Cummins mogą być pewne, że pracują w środowisku, w którym mogą bez obaw być sobą.

PROGRAM PRIDE ALLY

Program Pride Ally to przedsięwzięcie łączące grupy Pride ERG z programem Leading Inclusion for Technical. Celem jest zwiększenie widocznego wsparcia pracowników LGBTQ+, stworzenie bezpieczniejszego środowiska i zaangażowanie osób, które chcą pomóc w dokonaniu zmian. Sojusznik to osoba, która podejmuje działania mające na celu wspieranie członków słabo reprezentowanej grupy, nawet jeśli nie jest ona jej członkiem.

GRUPY PRACOWNICZE (ERG)

Grupy pracownicze ERG w Cummins

Grupy pracownicze (ERG, Employee Resource Groups) w Cummins są otwarte dla wszystkich pracowników i skupiają osoby reprezentujące różne aspekty różnorodności, takie jak płeć, pokolenie, orientacja seksualna, pochodzenie rasowe i etniczne oraz niepełnosprawność. Są to dobrowolne, kierowane przez pracowników grupy, które pomagają swoich członkom oraz firmie tworzyć zróżnicowane, integracyjne miejsce pracy, zgodne z misją, wizją i wartościami Cummins.

Ponad 150 grup ERG na całym świecie zapewnia szerokie możliwości szkolenia liderów, kształcenia międzykulturowego i rozwoju zawodowego. Najbardziej znane grupy to Cummins Black Network, Women's Empowerment Resource Group, Disability Inclusion Resource Group, Cummins Young Professionals, Grupo Organizado de Afinidad Latina oraz nasza Millennial ERG.

 

DOTYCHCZASOWE INICJATYWY ERG

""

Kręgi mentorskie

Nasza grupa Women's Empowerment Network ustanowiła kręgi mentorskie, które dopasowały pracowników płci żeńskiej z mniej niż dwuletnim doświadczeniem w pracy z firmowymi liderkami, aby umożliwić wspólną dyskusje o rozwoju kariery.

pracownik rozmawiający przez telefon

Możliwość nauki języków

Nasza wschodnioazjatycka grupa East Asian ERG sponsorowała lekcje języka i szkolenia z kultury chińskiej.
 

pracownik stojący naprzeciwko autobusu

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Nasz grupa PRIDE ERG opracowała szkolenie Safe Leader Training i nadal prowadzi je na całym świecie.
 

PARTNERSTWA KONFERENCYJNE

NATIONAL SOCIETY OF BLACK ENGINEERS (NSBE)

Krajowe Stowarzyszenie Czarnoskórych Inżynierów (NSBE, National Society Of Black Engineers) wspiera i promuje aspiracje studentów i specjalistów technicznych w dziedzinie inżynierii i technologii. Misją NSBE jest „zwiększenie liczby świadomych kulturowo czarnoskórych inżynierów, którzy wyróżniają się na polu akademickim, odnoszą sukcesy zawodowe i pozytywnie wpływają na społeczność”. Stale rozwijające się partnerstwo Cummins i NSBE ustanowiono w 2006 roku.

NSBE I ROZWÓJ ZAWODOWY

Danielle, członkini programu rozwoju inżynierii Engineering Development Program w Cummins, opowiada, jak NSBE przyczyniło się do jej rozwoju zawodowego w Cummins.

 

Dowiedz się więcej od naszego zespołu z tego nagrania wideo

SOCIETY OF HISPANIC PROFESSIONAL ENGINEERS (SHPE)

Stowarzyszenie Latynoskich Inżynierów Zawodowych (SHPE, The Society of Hispanic Professional Engineers) promuje wśród latynoskiej społeczności kwestie związane ze świadomością, dostępem, wsparciem i rozwojem w dziedzinach STEM. Cummins współpracuje z SHPE w celu wspierania różnorodności i integracji w naszych społecznościach.

KONTAKT SHPE: ILIO

Dowiedz się od Ilio, jak mentoring i rozwój w ramach SHPE doprowadziły go do kariery w Cummins.

 

Dowiedz się więcej od naszego zespołu z tego nagrania wideo

GREAT MINDS IN STEM (HENAAC)

Inicjatywa Great Minds in STEM (Wspaniałe umysły w dziedzinach STEM) to dla społeczności latynoskiej furtka do dziedziny nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Założona w 1989 pod nazwą HENAAC, inicjatywa Great Minds in STEM™ skupia się na wdrażaniu programów świadomości STEM, skierowanych do uczniów na etapie od przedszkola po karierę zawodową. Cummins współpracuje z Great Minds in STEM od prawie dekady.

HENAAC I CUMMINS: HISTORIA SILVANY

Dowiedz się od Silvany, jak inicjatywa HENAAC doprowadziła ją do kariery, którą pasjonuje się w Cummins.

 

Dowiedz się więcej od naszego zespołu z tego nagrania wideo

SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS (SWE)

Cummins współpracuje z Society of Women Engineers (Stowarzyszenie Kobiet Inżynierów) od 2005 roku, oferując kandydatkom SWE równowagę między wyzwaniami zawodowymi, pracą i życiem prywatnym, udział w globalnych projektach i możliwość wywarcia natychmiastowego wpływu. Kandydaci mogą rozpocząć swoją karierę zawodową w wielu różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

SWE I CUMMINS: ODNALEZIENIE SWOJEGO MIEJSCA I ROZWÓJ KARIERY

Dowiedz się od Joan, jak zapoczątkowała satysfakcjonującą, ekscytującą karierę techniczną w Cummins.

 

Dowiedz się więcej od naszego zespołu z tego nagrania wideo

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY ZA RÓŻNORODNOŚĆ

Mamy za sobą dumną historię stawania w obronie tego, co słuszne — nawet w obliczu przeciwności losu. Ta tradycja trwa do dzisiaj.
Oto niektóre z naszych ostatnich wyróżnień i nagród w dziedzinie różnorodności, sprawiedliwości i włączenia społecznego.

Baner 2023

2023

Miejsce na liście Forbes dla najlepszych większych pracodawców w Ameryce 2023

Otrzymanie nagrody Military Friendly Bronze Award oraz nagrody Military Friendly Spouse

Firma Cummins otrzymała tytuł Glassdoor Best Places to Work 2023

Baner 2022

2022

Magazyn Forbes umieścił firmę Cummins na 4. miejscu na liście 2022 Najlepszych Pracodawców w Zakresie Różnorodności

Uznanie za jedną z najbardziej etycznych firm w Ethisphere po raz 15 z rzędu

Firma Cummins znalazła się na 77 miejscu na Liście Najbardziej Odpowiedzialnych Firm Tygodnika Newsweek 2022

2022 Pracodawca Przyjazny Wojskowym

2022 Najlepsze miejsce pracy wspierające równość LGBTQ+

Firma Cummins uzyskała doskonały wynik w Indeksie Równości Korporacyjnej Fundacji Human Rights Campaign. Cummins otrzymuje doskonały wynik od 2005

Nr 47 na Liście Barron's 2022 najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce

Baner 2021

2021

Firma Cummins otrzymała tytuł „Disability Equality Index Best Places to Work” (Najlepsze miejsca do pracy) w 2021 roku od Amerykańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Niepełnosprawności:IN

Odznaka Sustainalytics dla 2021 Najlepszych w branży

Otrzymanie wyróżnienia S&P Dow Jones World oraz North American Sustainability Indices w 2021 r.

W 2021 roku firma została mianowany jednym z inauguracyjnych odbiorców morza Księcia Charlesa, Tey Carta Sea.

W 2021 r. firma Cummins otrzymała wyróżnienie Frost & Sullivan Institute za najlepsze praktyki w zakresie przywództwa i przywództwa.

2021 Pracodawca Przyjazny Wojskowym

 Srebrny medal za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju od Ecovadis

Firma Cummins znalazła się na 77 miejscu na liście 3BL Media 2022 100 Najlepszych Obywateli Korporacyjnych

W 2021 roku firma Cummins otrzymała miejsce nr 79 w kategorii „Wall Street Journal” Top 250 pod kątem zarządzania

Nr 84 na Liście Barron's 2021 najbardziej zrównoważonych firm w Ameryce

Baner 2020

2020

Wyróżnienie za doskonały wynik w ramach indeksu Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, największej amerykańskiej organizacji obrony praw obywatelskich lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych.

Top 70 najlepszych firm dla kobiet na stanowiskach kierowniczych według organizacji Champion of DIVERSITY National Association for Female Executives

Jedna z najlepszych amerykańskich korporacji dla przedsiębiorczych kobiet według Women's Business Enterprise National Council, czyli organizacji doceniającej firmy wprowadzające programy różnorodności na światową skalę

 

Baner 2019

2019

Nagrodzeni nagrodą Roosevelt Thomas Champion of Diversity, przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie na rzecz Dostępu, Równości i Różnorodności (AAAED, American Association for Access, Equity and Diversity) za promowanie równych szans, a także za wybitne zaangażowanie w różnorodność

Wyróżnienie za doskonały wynik w ramach indeksu Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, największej amerykańskiej organizacji obrony praw obywatelskich lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych.

Laureat nagrody Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Czarnoskórych Inżynierów (NSBE), będącej wyrazem uznania dla najbardziej zaangażowanych partnerów NSBE, którzy wykazują się zaangażowaniem w realizację misji grupy

 

Baner 2018

2018

Wyróżnienie za doskonały wynik w ramach indeksu Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, największej amerykańskiej organizacji obrony praw obywatelskich lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych.

Zajęliśmy 12 miejsce na liście Top Companies for Diversity Magazine magazynu Diversity Magazine, obejmującej ponad 1 000 firm:

Nr 9 wśród najlepszych firm z różnorodnością dostawców

Nr 7 wśród najlepszych firm dla kobiet na stanowiskach kierowniczych

Nr 20 wśród najlepszych firm w radach ds. różnorodności wykonawczej

 

Baner 2017

2017

Otrzymanie tytułu Top 50 Company for Diversity od magazynu Diversity Inc. Magazine.

Nr 3 wśród najlepszych Firm z branży postępowej

4 najlepszych Firm w kategorii globalnej różnorodności

Nr 3 wśród najlepszych firm dla kobiet na stanowiskach kierowniczych

Wyróżnienie za doskonały wynik w ramach indeksu Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, największej amerykańskiej organizacji obrony praw obywatelskich lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych.

Otrzymanie tytułu Pracodawca Przyjazny Wojskowym® od Stowarzyszenia Victory Media

 

Baner 2016

2016

Wyróżnienie za doskonały wynik w ramach indeksu Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, największej amerykańskiej organizacji obrony praw obywatelskich lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych.

Otrzymanie wyróżnieniaTop 50 Company for Diversity od magazynu Diversity Inc

Otrzymanie tytułu Pracodawcy Przyjaznego Wojskowym od wydawcy tytułów G.I. Jobs i Military Spouse

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!