Napędzaj swój potencjał

Przeglądaj wszystkie oferty pracy

ROZWIJAJ TECHNOLOGIĘ, KTÓRA NAPĘDZA ŚWIAT

NAPĘDZAJ SWÓJ POTENCJAŁ

W Cummins staramy się zatrudniać najlepsze osoby, a potem pomagać im stawać się jeszcze lepszymi. Przynależność do rodziny Cummins oznacza współpracę z najbardziej innowacyjnymi myślicielami w celu rozwiązywania najtrudniejszych problemów na świecie.

KULTURA, W KTÓRĄ MOŻNA WIERZYĆ

NAPĘDZAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Cummins to duża, odnosząca znaczące sukcesy globalna firma innowacyjna, oferująca wiele możliwości na całym świecie. Jesteśmy również na tyle mali, że możesz odnaleźć swoją pasję i zaangażowanie w zespole niezawodnych, innowacyjnych myślicieli, którzy rozwijają swoją karierę w zróżnicowanej, inkluzywnej atmosferze.

ELASTYCZNOŚĆ W ODKRYWANIU SWOICH PASJI

NAPĘDZAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Oferujemy elastyczność w poznawaniu różnych sposobów myślenia i rodzajów pracy, a także możliwość wyrażania i odkrywania nowych pomysłów oraz realizowania osobistych pasji. Jesteśmy również dumni z tego, że zapewniamy szerokie możliwości kształcenia i rozwoju, które mają na celu promowanie indywidualnych osiągnięć oraz budzenie w naszych zespołach poczucia celu i zaufania.

RAZEM JESTEŚMY SILNIEJSI

NAPĘDZAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Z przyjemnością przyjmujemy różnorodne punkty widzenia, opinie i perspektywy wszystkich osób, a także szanujemy je z godnością i szacunkiem.

ZAANGAŻOWANIE W SPOŁECZNOŚĆ

NAPĘDZAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Pracownicy firmy Cummins współpracują za pośrednictwem globalnej sieci ponad 200 Zespołów ds. zaangażowania w społeczność (CIT, Community Involvement Teams). Zespoły te pełnią rolę łączników ze swoimi społecznościami i są głównymi lokalnymi koordynatorami w zakresie inicjatyw zaangażowania społecznego. Korzystając z takich narzędzi, jak ocena potrzeb społeczności, zespoły CIT określają, w jaki sposób wykorzystać umiejętności i talenty naszych pracowników do rozwiązywania największych problemów, przed którymi stają ich społeczności.
 

KARIERA W CUMMINS

W Cummins uwalniamy energię, wizję i potencjał naszych pracowników, aby napędzać świat. Nasi ludzie i produkty są naprawdę wszędzie — od Indiany po Indie, od Afryki po Australię i od Chin po Wielką Brytanię. Tutaj masz swobodę i elastyczność, aby odkrywać swoje pasje i wywierać wpływ. Dołącz do nas i zobacz, co jest możliwe, gdy masz możliwość codziennego wdrażania swoich najlepszych pomysłów i siebie.

Cummins to pracodawca oferujący równe szanse i podejmujący pozytywne działania na rzecz pracowników, a także dbający o różnorodność w miejscu pracy. Naszą polityką jest zapewnienie równych szans zatrudnienia wszystkim wykwalifikowanym osobom bez względu na rasę, płeć, kolor skóry, niepełnosprawność, pochodzenie narodowe, wiek, wyznanie, przynależność związkową, orientację seksualną, status weterana, obywatelstwo, tożsamość i/lub ekspresję płciową oraz inny status chroniony prawem.

Trwa przekierowywanie do
cummins.com

Informacje, których szukasz, znajdują się na:
cummins.com

Uruchamiamy tę stronę dla Ciebie.

Dziękujemy!