Bezpečnostní listy

Databázi bezpečnostních listů (SDS) společnosti Cummins nyní naleznete on-line na níže uvedeném odkazu.

Přejít do databáze bezpečnostních listů společnosti Cummins

Pokud hledáte produkt označený značkou Cummins Filtration, můžete tyto bezpečnostní listy získat na adresewww.cumminsfiltration.com/msds.

Vyhledejte prosím svého místního distributora pomocí lokátoru globálního prodeje a služeb Cummins.

Zavazujeme se poskytovat vám včasné a přesné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, abychom zajistili zdravé a bezpečné pracoviště pro vaše zaměstnance a splnili požadavky příslušných regulačních orgánů.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.