PrevenTech®

PRO ŽELEZNICI

Když je důležité dodržet jízdní řád, naše dálkové monitorování lokomotiv zajistí, že integritu vašeho železničního provozu nic neohrozí. Předvídejte problémy dříve, maximalizujte dostupnost a posuňte bezpečnost na novou úroveň.

Přehrajte si video

Požádejte o ukázku nebo nabídku

Kontaktujte nás

Velká data. Obrovské výhody.

Chcete ovládání, jaké jste ještě nezažili? Systém PrevenTech pomocí připojení načítá údaje o motoru a sleduje naléhavé problémy v režimu 24/7, kdy přenáší doporučení na opatření a servis (prostřednictvím {sítí [#2:D2]}G nebo WiFi).

železniční stanice zobrazená shora

Zvýšení dostupnosti

Snížení počtu katastrofických poruch a prodloužení životnosti motoru

Sledujte stav svého zařízení v reálném čase, což vám pomůže plánovat a optimalizovat provozuschopnost.

vnitřek kabiny strojvedoucího

Zlepšení spolehlivosti

Pomáhá provozovatelům vyhnout se nákladným výkonnostním pokutám

Doporučení nástroje PrevenTech „time-to-act“ zvyšují důvěru v snížení počtu narušení plánu a usnadňují dynamičtější nasazení zařízení.

vlak jedoucí po kolejích směrem ke kameře

Zvýšení účinnosti

Udržujte své zařízení déle v provozu

Monitorování nástroje PrevenTech v reálném čase umožňuje třídění na trase a snižuje potřebu časově náročných výjezdů terénního servisu. Díky digitální centralizaci informací o stavu zařízení prostřednictvím intuitivního zákaznického panelu lze nyní rychleji a snadněji identifikovat zařízení, které potřebuje pozornost.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.