Vodík
Technologie

První prvek periodické tabulky, vodík, je nejstarším a nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru.

Čistý vodík však sám o sobě neexistuje. Vyskytuje se v molekulách, jako je H₂O, kde je jednou ze základních složek vody. Vodík obsažený ve vodě lze získat elektrolýzou a uchovávat tak elektrickou energii.

Vodík pak lze skladovat a dodávat do palivových článků, které řídí reakci se vzdušným kyslíkem a znovu vytvářejí elektřinu. Při napájení obnovitelnou energií je jediným vedlejším produktem tohoto procesu voda, což z něj činí podstatně čistší technologii.

Vodíková ekonomika

Když se získaný vodík spojí s kyslíkem v palivovém článku, vytvoří se tok elektronů, jehož výsledkem je elektřina, kterou lze využít k různým účelům - včetně pohonu vozidel s palivovými články. Vodík lze také skladovat a používat jako obnovitelnou energii po dobu několika sekund, minut, týdnů nebo dokonce měsíců jako ekologičtější zdroj energie.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.