Pohotovostní režim pro malé podniky

Investice do rezervního napájení je investice do zajištění plynulosti vašeho podnikání.

Téměř každou malou firmu jednou postihne potenciálně nákladný výpadek proudu, vy však můžete udělat něco pro to, abyste těmto ztrátám předešli již nyní. Chraňte svůj podnik před rostoucím počtem a závažností nákladných výpadků proudu s pomocí společnosti Cummins.

Vážné výpadky proudu jsou součástí moderního života. Během posledního pětiletého období se počet těchto výpadků zvýšil o 58 %. Stačí málo a náklady jsou obrovské: desítky miliard dolarů ztracených příjmů obdchodních společností ročně, přičemž průměrná ztráta u malých podniků činí 12 500 dolarů denně.

Důvodů je spousta:

  • rostoucí nároky na stárnoucí energetickou síť
  • nepříznivé počasí
  • lidské chyby zaměstnanců veřejných služeb
  • chyba bagru na staveništi
  • volně žijící zvířata v nedalekém transformátoru

Ztráty z vlastní kapsy jsou značné. Existují však i další náklady, které se hůře měří:

  • nezálohovaná data transakcí
  • zaměstnanci, kteří nemohou pracovat
  • zboží podléhající rychlé zkáze, které se rychle mění v odpad a musí skončit v popelnici
  • narušené bezpečnostní systémy
  • ztráta zákazníků ve prospěch konkurence
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.