Mobilní napájení

 

Průmyslová brožura

Naší odborností je poskytnout komplexní řešení mobilní energie, se kterou překonáte náročné výzvy trápící vás, ale i vaše zákazníky.

Obraťte se na nás, jako na jediný zdroj spolehlivých produktů, konfigurací na míru, snadné instalace a vynikající místní podpory.

Pociťte sílu možnosti „kdekoliv, kdykoliv“ s řešením energetické mobility.

Společnost Cummins si vydobyla celosvětovou reputaci díky mobilním napájecím systémům a službám, které splní jakoukoli krátkodobou či dlouhodobou potřebu, a to bez ohledu na to, zda práce vyžaduje hlavní, záložní nebo pohotovostní napájení. A to po právu. Byznysu dodání mobilní energie rozumíme a dokážeme vám dodat cokoli, kdekoli na světě.


Odpovědi k Tier 4

U nás v Cummins víme, že regulační problematika úrovně Tier 4 EPA může být obtížně pochopitelná pro svoji složitost. Proto jsme se od začátku ujali vedoucí role v oblasti emisí. Máte otázky k Tier 4. My máme k Tier 4 odpovědi.

Máte otázky k Tier 4...

Předpisy EPA úrovně Tier 4 jsou často zdrojem nejasností pro ty, kteří jsou odkázáni při záložním a hlavním použití na velké stacionární generátory. Majitelé a provozovatelé těchto generátorových souprav mají mnoho otázek ohledně emisních norem EPA a jejich důsledků pro ně...


Jaký je rozdíl mezi certifikací na Tier 4i a kompatibilitou? Potřebuji generátorovou soupravu s certifikací Tier 4i, nebo s certifikací Tier 4, nebo kompatibilní s Tier 4? Jaké jsou přijatelné doby provozu pro nouzové a jiné použití? Jak mohu splnit přísnější požadavky místních omezení a zón, kde nejsou splněny předpokládáné požadavky, a jak se liší od národních emisních norem?

Na to má Cummins odpověď.

Úzce spolupracujeme s agenturou EPA, abychom plně porozuměli každé následné změně jejich předpisů při zavádění stále čistších norem pro ovzduší. Společnost Cummins byla prvním výrobcem, který uvedl na trh generátory s certifikací EPA Tier 2 a Tier 3, a to v dostatečném předstihu před předepsaným termínem. Náš závazek poskytovat jedinečnou provozní flexibilitu ve způsobu využívání energie z generátoru, nás vede k tomu, abychom byli stále o krok napřed.


Byli jsme prvním výrobcem, který nabízel celou řadu elektrocentrál s certifikací Tier 4i, a prvním, který získal certifikaci Tier 4F, když EPA začala v lednu 2014 vydávat certifikáty.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.