Údržba lodních generátorů Onan

Častým problémem jachtařů je, jak udržovat svůj lodní generátor Cummins Onan. Obavy nejsou na místě. Cummins Onan vám údržbu usnadní díky předem připraveným sadám Cruise Kits.

Snadná údržba

Kromě pohodlí, které Cummins Onan Cruise Kit nabízí, umožňuje jeho robustní kontejner  také uložení dalších dílů souvisejících s elektrickým/strojní systém lodi. Čísla dílů jednotlivých součástí sady lze zjistit ze štítku údržby na generátoru.

Údržba generátoru je podobná údržbě automobilu a pro špičkový výkon a dlouhou životnost je nezbytná. Stejně jako u automobilu budete mít pro generátor návod k obsluze s velmi konkrétními pokyny a intervaly údržby ve formě tabulky. Zjistíte v něm, jak generátor udržovat, a umožní vám zaznamenávat například hodiny provozu a provedenou údržbu. Mezi typické požadavky na údržbu patří výměna oleje, kontrola baterie/kabeláže, výměna vzduchového nebo olejového filtru a vizuální kontrola součástí jednotky. Záruční práce však musí provádět autorizovaný prodejce/distributor společnosti Cummins nebo certifikovaný technik.

Výběr plánu údržby

Níže uvedené praktické plány údržby si můžete objednat také u svého prodejce/distributora společnosti Cummins. Všechny plány údržby jsou speciálně laminované pro zvýšení odolnosti a jsou opatřeny průchodkami, které umožňují připevnění ke generátoru. Obsahují také pravidelné servisní intervaly pro váš model a seznam servisních dílů. Chcete-li získat díly pro jiné modely, obraťte se na svého prodejce/distributora společnosti Cummins Onan.

Pro rozsáhlejší opravy nebo klid na duši se neváhejte obrátit na svého prodejce/distributora společnosti Cummins Onan, kde získáte další informace.

Jaké kontroly generátoru nebo postupy bych měl dodržet před cestou na dovolenou?

Doporučujeme:

 • Nejméně týden před cestou nebo příjezdem hostů navštivte svou loď, prostudujte si příručku k obsluze společnosti Cummins Onan Marine a proveďte všechny nezbytné servisní úkony (filtry, kontrola zinkování, řemeny atd.). V případě potřeby údržby mohou místní servisní střediska čekat na technika několik dní. Záleží na ročním období. V případě potřeby certifikovaného technika Cummins Onan se doporučuje obvolat všechna místní servisní střediska Cummins, abyste mohli získat pohotový termín.
 • Ujistěte se, že je baterie plně nabitá
 • Zkontrolujte a utáhněte všechny hadicové svorky a šroubení, zejména výfukové přípojky
 • Zkontrolujte hladinu všech kapalin a podle potřeby doplňte, případně vyměňte kapalinu za očekávané provozní teploty
 • Proveďte všechny kontroly před spuštěním, jak je uvedeno v návodu k obsluze. Ověřte, zda jsou všechny regulační ventily průchozího trupu otevřeny podle potřeby
 • Zapnutí a spuštění generátoru s kontrolou vizuálních úniků a podivných zvuků.
 • Proveďte spuštění a zastavení ze všech stanic
 • Zapněte všechny zátěže, u kterých se předpokládá, že budou během cesty provozovány, a dbejte na to, aby nedošlo k přetížení generátoru. Spusťte generátorovou soupravu alespoň na 30 minut se zatížením
 • Poznamenejte si provozní hodiny a přidejte je k předpokládaným hodinám pro přihlášení na cestu. Na základě celkového počtu hodin určete náhradní díly potřebné pro servis. Stav zároveň posuďte se servisními intervaly uvedenými v návodu k obsluze. Zakupte si potřebné náhradní díly nebo cestovní sadu u místního prodejce/distributora společnosti Cummins Onan
 • Pro případ neočekávané potřeby náhradních dílů nebo servisu si zapište telefonní čísla servisních středisek, která se nacházejí v cíli cesty nebo jeho blízkosti

Co doporučujete pro každodenní provoz mého lodního generátoru Cummins Onan?

Here are some good general tips. Další užitečné informace najdete v návodu k obsluze, který si můžete prohlédnout online nebo objednat u místního prodejce/distributora Cummins Onan, pokud jste ho nedostali spolu s generátorovou soupravou.

 • Zkontrolujte a vyčistěte sítka na mořskou vodu od nečistot. Nečekejte, až se ucpou. Nedostatečná kontrola může mít za následek poškození oběžného kola čerpadla mořské vody
 • Zkontrolujte okolí generátoru, zda se nic během jízdy nepohnulo nebo neuvolnilo (hadry, čisticí zařízení, nářadí, náhradní díly atd.), co by mohlo zablokovat přívod nebo odvod vzduchu a poškodit kabely či hadice
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny v generátoru, netěsnosti a požadované servisní intervaly na základě provozních hodin a podle potřeby proveďte veškerou nutnou údržbu

Jak mám připravit svůj generátor Cummins Onan na delší skladování?

Doporučujeme:

 • V případě potřeby si přečtěte návod k obsluze Cummins Onan a seznamte se s nim.
 • Spuštění a provoz generátorové soupravy na všech stanicích
 • Umožňuje provoz generátoru s využitím veškerého dostupného zatížení až do jmenovitého výkonu.
 • Pokud je to možné, simulujte poruchy, abyste otestovali fungování řízení.
 • Odpojte a uložte baterii podle pokynů výrobce - odkaz na BCI (Mezinárodní rada pro baterie, Chicago IL).
 • Vypusťte olej a vyměňte jej za nový s viskozitou podle dokumentů.
 • Ověřte, zda chladivo vyhovuje skladovací teplotě, a podle potřeby ji upravte. Pokud je chladivo staré dva roky nebo více, vypusťte ho a vyměňte za směs schopnou skladovacích teplot . Maximální poměr ethylenglykolu a destilované vody je 50/50, doporučený je 40/60
 • Vyjměte oběžné kolo úpravné vody a uložte jej na chladném a suchém místě nebo ho zlikvidujte
 • Vypusťte a vyčistěte tepelný výměník od mořské vody. Pokud zjistíte nadměrné usazování vodního kamene, odstraňte veškerý mořský porost nebo nečistoty. Místní servisní středisko společnosti Cummins Onan může vyžadovat odborné čištění
 • Vypouštění vody z tlumiče výfuku
 • Otřete, vyčistěte a lehce naolejujte všechny části, které by mohly zrezivět.
 • Oprava případných odštěpků laku nebo škrábanců
 • Zdokumentujte všechny provedené práce, včetně zátěžových a kontrolních testů. Před uvedením jednotky zpět do provozu proveďte opravy nebo zaznamenejte poruchy, které je třeba odstranit.

Při uvedení generátoru do provozu:

 • Zkontrolujte dokument pro uložení a v případě potřeby proveďte opravy zjištěných závad a problémů.
 • Ujistěte se, že je baterie plně nabitá
 • Zkontrolujte a utáhněte všechny hadicové svorky a šroubení, zejména výfukové přípojky
 • Zkontrolujte hladinu všech kapalin a podle potřeby doplňte, případně vyměňte kapalinu za očekávané provozní teploty
 • Zkontrolujte přítomnost a těsnost vypouštěcí zátky, případně ji nainstalujte pokud byla odstraněna při skladování
 • Zkontrolujte přítomnost a těsnost vypouštěcí zátky tepelného výměníku, případně ji nainstalujte pokud byla odstraněna kvůli skladování
 • Namontujte nové, případně vyjmuté oběžné kolo na mořskou vodu, pokud došlo k poškození, vysušení nebo jeho vyřazení.
 • Výměna primárního a sekundárního palivového filtru
 • Vyčistěte nebo vyměňte všechny zrezivělé a zkorodované svorky a spoje vodičů
 • Vyčistěte a zkontrolujte kartáče generátoru a kluzné kroužky, jsou-li jimi vybaveny
 • Připojte plně nabitou baterii
 • Proveďte všechny kontroly před spuštěním, jak je uvedeno v návodu k obsluze Cummins Onan. Ověřte, zda jsou všechny regulační ventily průchozího trupu otevřeny podle potřeby
 • Zapnutí a spuštění generátoru s kontrolou vizuálních úniků a podivných zvuků.
 • Proveďte spuštění a zastavení ze všech stanic
 • Zkontrolujte a podle potřeby upravte frekvenciVyužijte svou loď na maximum!

Přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv z námořního průmyslu, uvedení produktů na trh, technologií a dalších informací.

Přihlaste se

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.