Komerční a průmyslové generátory

Průmyslové generátory Cummins, které jsou schopny nastartovat a převzít zátěž za méně než 10 sekund a jmenovité zatížení v jediném kroku, jsou ztělesněním robustní spolehlivosti a spolehlivého mechanického a elektrického výkonu.

Naše komerční a průmyslové generátory jsou vhodné pro špičkové elektrárny, zařízení pro distribuovanou výrobu elektřiny (DG), pro pokrytí v odběrových špičkách a řízení spotřeby ve velkých komerčních nebo průmyslových areálech. Společnost Cummins kompletně přepracovala své generátorové soupravy velkého rozsahu, aby poskytovaly spolehlivost, účinnost a všestrannost, které vaši zákazníci požadují.

 

Podívejte se všechny komerční a průmyslové generátory

 

Často kladené dotazy ke komerčním a průmyslovým generátorům

Jak fungují generátory pro používání v komerční sféře?

Komerční generátory jsou typem generátoru energie a mohou být poháněny různými palivy. Běžná komerční použití zahrnují poskytování rezervního napájení v sektorech zdravotnictví a datových center.

Nemocnice potřebují spolehlivé záložní zdroje energie, protože jakýkoli výpadek proudu by mohl znamenat ztrátu lidského života – všechny dýchací přístroje, další podpůrné systémy a operační sály totiž potřebují nepřetržitou dodávku elektrické energie.

Datová centra také potřebují spolehlivý zdroj energie, protože výpadek proudu by mohl ohrozit důležitá vládní a obchodní data. Existuje mnoho dalších komerčních sektorů, které se rozhodují k instalaci generátorů jako zdrojů rezervního napájení – od hotelů přes školy po komerční kancelářské budovy.

Generátory se používají i k zajištění nepřetržitého napájení v komerčních prostředích a prostředích úřadů, například v kombinovaných systémech pro výrobu tepla a elektřiny s využitím kogenerace. Pokud je ve velké budově nebo areálu potřeba dodávka tepla i elektřiny, dává používání generátorů smysl. Důvodem je, že když se energie z paliva v generátoru, nebo i v elektrárně​​​​​​​, mění na elektrickou energii, přibližně polovina představuje ztrátu, protože se změní na teplo. Místo plýtvání tímto teplem se využívají programy kogenerace, aby v budově bylo kromě výroby elektřiny stabilní teplo.

Jak fungují generátory pro používání v průmyslové sféře?

Průmyslové generátory pracují stejným způsobem jako komerční generátory, ale obvykle jsou konstruovány robustněji, aby mohly pracovat v drsném prostředí. Například generátory používané v důlních provozech mohou být vystaveny prašnosti, a tak potřebují robustnější komponenty pro filtraci vzduchu a paliva. Generátory používané v chemických a petrochemických provozech mohou být provozovány v korozivním nebo výbušném prostředí, a proto potřebují odpovídající bezpečnostní prvky.

Na generátory pro používání v průmyslovém prostředí mohou být navíc přísnější požadavky z hlediska spolehlivosti. Pro provozy zaměřené na těžbu ropy nebo plynu může jediný den výpadku napájení na místě znamenat ztrátu desítek, ne-li několika tisíc dolarů. V důlních provozech může výpadek proudu znamenat přerušení provozu odvětrávání dolu, což by mohlo vystavit životy pracovníků pod zemí riziku.

Generátory pro používání v průmyslovém prostředí musejí být nakonfigurovány tak, aby poskytovaly kombinaci elektrické energie potřebné k pohotovostním režimu, energie pro maximální výkon a energie pro nepřetržité používání, aby mohl být zajištěn bezpečný a efektivní provoz. Je obrovský rozdíl mezi generátorem udržujícím napájení pro světla ​​​​​​​v kancelářské budově na středozápadě USA a generátorem zajišťujcím ohřev budovy v ledové pustině v Kanadě.

Elektrárenské společnosti také používají generátory – k napájení distribuční sítě. Díky velké flexibilitě a rychlému startování jsou generátory ideálním doplňkem zdrojů solární a větrné energie v elektrické distribuční síti. Když se například objeví mraky a zastíní slunce, generátory se rychle spustí a doplní výkon, který předtím poskytovaly solární panely.

Generátory jsou také ideální pro napájení elektrické distribuční sítě na ostrovech, kde se stále více používají společně se zdroji solární a větrné energie a prostředky pro ukládání energie.

Někdy je rozdíl mezi komerčním, průmyslovým a veřejným použitím velmi málo zřetelný. Například na některých vojenských základnách jsou generátory, které zajišťují, aby energie byla k dispozici, pokud dojde k výpadku externí distribuční sítě, ale zajišťují také dodávání energie do distribuční sítě v běžné době, a tak v důsledku slouží jako elektrárny pro veřejnou distribuční síť. Stejně tak některá datová centra využívají své záložní generátory jako minielektrárny, které slouží místní síti, když je datové centrum nepotřebuje.

Jak velký komerční nebo průmyslový generátor potřebuji?

Velikost generátoru závisí na jeho použití a je také nutno zajistit, aby jmenovité hodnoty výkonu odpovídaly použití – jako zdroj rezervního napájení, zdroj pro maximální výkon nebo zdroj pro nepřetržité napájení. K pochopení svých potřeb v oblasti výroby energie můžete využít naše špičkové řešení Power Suite.

Staňte se součástí nové generace energetiky

Prohlubte své odborné znalosti; přihlaste se k odběru nejnovějších zpráv z oboru, uvedení produktů na trh, technologií a dalších informací.

Případová studie Akce

Společnost Cummins slaví dlouhodobé partnerství s národem Navahů, kterému dodává spolehlivou energii.

Zobrazit

Pohotovostní napájení do banky: dva generátory Cummins udržují centrálu CalBank stále v provozu

Zobrazit


Pro zobrazení všech případových studií klikněte zde.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.