Jak funguje systém následného čištění výfukových plynů

Co je systém následného čištění výfukových plynů?

Systém následného čištění výfukových plynů představuje metodu nebo zařízení pro snižování škodlivých emisí výfukových plynů z motorů s vnitřním spalováním. Jinými slovy: jde o zařízení, které čistí výfukové plyny, aby se zajistilo, že motory splňují emisní normy.

Jak funguje systém následného čištění výfukových plynů

1 - Motor

2 - Vysokokapacitní elektronický řídicí modul (ECM)

3 - Chladič plnicího vzduchu

4 - Chladič EGR

5 - Turbodmychadlo

6 - Snímač NOx mimo motor

7 - EGR ventil

8 - Snímače teploty (4)

9 - Tabulka snímače DPF

10 - Dávkovací modul UL2

11 - Tabulka snímače kompaktního směšovače

12 - Přívodní modul UL2

13 - Snímač NOx

14 - Snímač PM

15 - Nádrž na DEF

16 - Katalyzátor SCR

17 - DPF

18 - DOC

 


Jak systém následného čištění výfukových plynů funguje?

Škodlivé emise ve výfukových plynech ve výfukovém potrubí postupují z výfukové strany turba do systému následného čištění výfukových plynů (zvýrazněn červeně).

Filtr pevných částic Cummins obsahuje filtr pevných částic (DPF), který shromažďuje a provádí oxidaci uhlíku, aby odstranil více než 90 % pevných částic (PM). Tomuto procesu napomáhá katalyzátor výfukových plynů (DOC), který je také součástí filtru pevných částic Cummins. Výfukové plyny procházejí z turba katalyzátorem výfukových plynů a vstupují do filtru pevných částic.

Po shromáždění pevných částic z plynů v katalyzátoru výfukových plynů a filtru pevných částic zůstávají ve výfukových plynech stále oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2). Z důvodu snížení úrovní NOx se do horkého výfukového potrubí v dekompozičním reaktoru vstřikuje lehká mlha močoviny (kapaliny pro čištění výfukových plynů naftových motorů (DEF) nebo AdBlue).

Výfukové plyny postupují z dekompozičního reaktoru do systému selektivní katalytické redukce (SCR), kde se směs toxického NOx a močoviny mění na neškodný dusíkatý plyn (N2) a vodní páru (H2O), což představuje účinnou eliminaci škodlivých emisí. Výsledkem jsou téměř nulové emise z výfukových plynů.
 

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.