Následné čištění výfukových plynů – často kladené dotazy

 • Co znamená anglická zkratka TLA?
  • Tato zkratka označuje sestavu nejvyšší úrovně. Jedná se o soubor svařovaných součástí v sestavě, na níž jsou instalovány odnímatelné součásti jako snímače, dávkovací ventil, přístupové panely, páskové svorky.
 • Co označují velikosti/nomenklatura?
  • FAQ1.png
  • FAQ2.png
 • Vytváří CES pro každou aplikaci specifická řešení následného čištění výfukových plynů?
  • Strategie společnosti CES pro vývoj produktů je založena na horizontálním využívání, kdy lze upravovat základní produkt, aby splňoval potřeby jednotlivých zákazníků. To umožňuje řízené šíření na jednotlivých trzích s různými počty zákazníků.
 • Bude nutný tlumič?
  • Tlumiče nejsou typicky nutné. Následné čištění výfukových plynů probíhá při hladině akustického útlumu, která obecně umožňuje výrobcům originálních zařízení vyhovět požadavkům na hluk bez dalších specifických konstrukčních částí. Při průtoku vzduchu docházelo k problémům a jde o klíčovou položku, která se hodnotí při uvádění nového produktu na trh.
 • Vyžaduje váš systém vzduch?
  • Dávkovací systémy CES fungují bez potřeby stlačeného vzduchu.
 • V jakých orientacích lze následné čištění výfukových plynů nainstalovat?
  • Jednomodulové systémy se dodávají ve dvou variantách, horizontální a vertikální, a musejí se instalovat v dané orientaci.
 • Co je regenerace a jak často k ní dochází?
  • Regenerace je proces, který se používá k odstranění uhlíkových usazenin z katalyzátoru filtru pevných částic (DPF). Tento proces probíhá pravidelně a jeho četnost závisí na systému a aplikaci. Například systém z roku 2007 může vyžadovat regeneraci každých 12–24 hodin, zatímco naše systémy z roku 2017 mohou fungovat >100 hodin bez nutnosti regenerace. Je tomu tak z důvodu lepšího ladění motoru a vylepšování technologie katalyzátoru filtru pevných částic (DPF). Intervaly regenerace nezveřejňujeme, ale vedoucí údržby flotily mohou najít informace o četnosti regeneraci na stránce Insite.
 • Jaké přínosy má pro zákazníky systém Single Module™?
  • Pokroky v technologii katalyzátoru a materiálech pro celé řešení nám umožnily snížit hmotnost systému následného čištění výfukových plynů v nabídce až o 40 %. Zákazníci s motory střední třídy mohou počítat s průměrným snížením hmotnosti o 40 lb. Zákazníci s motory pro těžkou techniku mohou počítat s průměrným snížením hmotnosti o 60 lb a u některých zákazníků jde o snížení hmotnosti až o 100 lb. Vzhledem k tomu, že snížení hmotnosti o 25 lb může pro řidiče znamenat hmatatelný rozdíl, dáváme jim možnost vozit více paliva nebo větší náklad. Někteří zákazníci, např. na trhu pro odborné řemeslné profese, spatřují skutečný přínos v kompaktní konstrukci. Díky většímu prostoru za kabinou mají zákazníci větší flexibilitu pro více náprav, což má přímý dopad na možnost vozit větší náklad.
 • Jaký vliv má snížení hmotnosti systému na výkon?
  • Pokroky v technologii katalyzátoru a materiálech pro celé řešení nám umožnily snížit hmotnost systému následného čištění výfukových plynů v nabídce až o 40 %. Zákazníci s motory střední třídy mohou počítat s průměrným snížením hmotnosti o 40 lb. Zákazníci s motory pro těžkou techniku mohou počítat s průměrným snížením hmotnosti o 60 lb a u některých zákazníků jde o snížení hmotnosti až o 100 lb. Vzhledem k tomu, že snížení hmotnosti o 25 lb může pro řidiče znamenat hmatatelný rozdíl, dáváme jim možnost vozit více paliva nebo větší náklad. Někteří zákazníci, např. na trhu pro odborné řemeslné profese, spatřují skutečný přínos v kompaktní konstrukci. Díky většímu prostoru za kabinou mají zákazníci větší flexibilitu pro více náprav, což má přímý dopad na možnost vozit větší náklad.
 • Zákazníci chtějí bezúdržbový systém. Vyžaduje systém Single Module čištění filtru pevných částic (DPF)?
  • Pokroky v technologiích katalyzátoru filtru pevných částic nám v porovnání s dřívějšími systémy z naší nabídky umožňují implementovat menší filtr a zároveň zvýšit kapacitu popela. Single Module umožňuje mnoha zákazníkům dosahovat vyšších nájezdů bez nutnosti servisu filtru pevných částic – často jde v porovnání s minulostí až o dvojnásobek. Filtr pevných částic ovšem není systém, který by mohl fungovat bez servisu, a tak nakonec přesto vyžaduje určitou pozornost.
 • Systém Single Module je o poznání menší – znamená to, že budu méně využívat filtr pevných částic?
  • Nový systém Single Module představuje v technologii následného čištění výfukových plynů obrovský skok kupředu – již dříve jsme hovořili o daleko jednodušší integraci, protože potřebuje o 40 % menší prostor a jeho hmotnost je o 20 % nižší než v případě jeho předchůdce. Stejně významná je však menší potřeba údržby systému Single Module – posunuli jsme interval čištění filtru pevných částic na úžasných 600 000 až 800 000 mil. To pro mnoho majitelů znamená prakticky bezúdržbový přístup a jde o daleko delší interval, než nabízí kdokoli jiný v našem odvětví.
 • Jak dlouhý je interval údržby jednomodulového systému?
  • Pokroky v technologiích katalyzátorů nám umožňují použít v našich filtrech pevných částic větši kapacitu na popel, což umožňuje delší intervaly čištění a údržby. Nutné čištění výrazně závisí na použití a pracovním cyklu.
 • Jak ​​​​​​​filtr pevných částic funguje?
  • Filtr pevných částic (DPF) se skládá z uzavřených substrátů, které jsou obvykle vyrobené z porézních keramických médií, které zachycují výfukový plyn a odstraňují pevné částice nebo částice sazí.  Typický filtr se skládá z řady malých kanálků, jimiž prochází výfukový plyn.  Přilehlé kanálky jsou na opačných koncích uzavřené, což nutí výfukový plyn proudit porézní stěnou, a tak dochází k zachycování částic sazí na povrchu i uvnitř pórů média.  Saze se hromadí ve filtru a akce regerace poskytne dostatečné množství tepla pro jejich oxidaci a zachycení.  Zbývající popel lze odstranit během plánovaných čištění podle doporučení výrobce motoru.
 • Kdy byl uveden na trh systém UL2?
  • Systém UL2 byl uveden na severoamerické trhy v roce 2013 a systém vyráběný v Německu byl uveden na evropské trhy v roce 2014. CMI představila systém UL2 pro mimosilniční aplikace a aplikace s velmi vysokým výkonem v roce 2014 a v roce 2017 následovalo představení systému pro silniční aplikace pro všechny motory a zákazníky na severoamerických trzích. Pro tento účel byl zahájen provoz výrobního závodu v mexickém Juarezu.
 • Proč nemůže dávkovač dávkovat ve svislém směru nahoru (proti gravitační síle)?
  • Dávkovací systémy UL2 produkují velmi jemný postřik s malými velikostmi kapek. Dávkování ve svislém směru nahoru (proti gravitační síle) se nedoporučuje z důvodu možnosti vzniku větších usazenin v aditivu DEF a riziku krystalizace aditiva DEF v bodě jeho vstřiku.
 • Jaký je rozdíl mezi SU, DU, dávkovacím ventilem, dávkovacím vstřikovačem, čerpadlem a dávkovačem?
  • SU = Jednotka dodávky = čerpadlo. Jde o jednotku poskytující natlakované aditivum z nádrže pro technologii SCR.
  • DU = Dávkovací jednotka = Dávkovací ventil = Dávkovací vstřikovač = Dávkovač . Jde o jednotku namontovanou na SCR.
 • Dávkovače mohou být nespolehlivé z důvodu mrazu – v čem se váš produkt liší?
  • UL2 jsou jediné dávkovací systémy pouze pro kapaliny na trhu a jejich konstrukce nabízí robusnost vůči mrazu a zvýšenou spolehlivost, protože močovina je stále v jednotce a zabraňuje krystalizaci a ucpání. Nabízí automatickou dekompresi při vypnutí systému a přidává osvědčenou spolehlivost v rámci odolnosti vůči mrazu.
 • Jaké jsou výhody systému robustního vůči mrazu?
  • Eliminuje potřebu napájení po vypnutí, a tak poskytuje robustnost vůči mrazu. Nabízí rychlejší připravenost na dávkování při spuštění a předchází problémům s přípravou čerpadla, protože není nutno provádět průplach. A nabízí rychlejší zpracování NOx a prevenci krystalizace, protože močovina je stále v systému. Předchází poškození systému při záměrném či náhodném přerušení napájení vozidla.
 • Jaké jsou rychlosti dávkování systému UL2?
  • Dávkovací systém pro močoviny UL2 je jediný dávkovací systém pouze pro kapaliny, který dokáže dosahovat vysokých rychlostí dávkování, až do urovně 20,5 kg/h.
Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.