Klíčové technologie

Technologie následného čištění výfukových plynů společnosti Cummins jsou navrhovány tak, že jejich základem jsou naše klíčové technologie. Vycházíme z tisíců hodin zkušeností z reálného světa a odborných znalostí oxidačních katalyzátorů, filtrů pevných částic a technologie selektivní katalytické redukce (SCR), a tak naše systémy následného čištění výfukových plynů dokážou pomoci optimalizovat váš kompletní systém motoru, aby fungoval efektivněji.

 

Jednomodulový systém následného čištění výfukových plynů

Single Module™ je systém následného čištění výfukových plynů s ultra vysokou účinností. Dříve se systémy následného čištění výfukových plynů navrhovaly jednoduše tak, aby splňovaly požadavky na emise. Tento systém byl však navržen specificky tak, aby nejdříve splnil potřeby zákazníka a zároveň také splnil požadavky emisních norem.

Systém jednomodulového čištění je navržen tak, aby byl až o 60 % menší a o 40 % lehčí než předchozí systémy pro následné čištění výfukových plynů, ovšem při zvýšení výkonu při snižování objemu emisí.

Jednomodulový systém

Modulární systém následného čištění výfukových plynů

Modulární systém následného čištění výfukových plynů splňuje požadavky některých z nejpřísnějších světových emisních norem a nařízení a zároveň zvyšuje spolehlivost a účinnost systému motoru. Tento systém spojuje technologie filtru pevných částic (DPF) a selektivní katalytické redukce (SCR) do flexibilního, modulárního řešení. Je k dispozici ve 4 konfiguracích: vertikální SCR, horizontální SCR, přepínací a s montáží na rámu s rozdělovačem, které splňují požadavky všech aplikací zákazníků.

Modulární systém následného čištění výfukových plynů

Flexibilní  modul

Tato flexibilní technologie je až o 50 % menší a o 30 % lehčí než systémy splňující požadavky normy Tier 4 Final a umožňuje zákazníkům použít tento produkt do velmi omezených prostorů, což je častý případ mimosilničních aplikací.

Flexibilní  modul

 

U modul

U modul používá pokročilou technologii katalyzátoru, aby dosáhla cílů pro emise a ultra vysoké účinnosti přeměny NOx. Má konstrukci dvojité stěny s izolací pro vysoce účinnou teplotní regulaci.

Flexibilní konfigurace vstupů a výstupů (SIEO, EISO) nabízejí jednodušší integraci do vozidla a správu rozšíření produktu. Modulární přístupná konstrukce produktu umožňuje zákazníkovi pohodlné provádění údržby.

U modul

 

Technologie pro dávkování močoviny

Technologie pro dávkování močoviny hrají zásadní roli při podpoře snižování objemu emisí NOx v systému selektivní katalytické redukce. Nabízíme řešení pro dávkování močoviny, která splňují potřeby nejrůznějších aplikací našich zákazníků a systémů, jako jsou vzduchotěsné systémy a systémy s podporou vzduchu.

UL2 dávkovací systém pro močovinu

Dávkovací systém pouze pro kapaliny se zaměřuje na schopnosti snížení objemu oxidů dusíku (NOx) a podporuje rozsahy průtoku dávkovacích aplikací selektivní katalytické redukce (SCR) od malého po velký.

UL2.2

 

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.