Následné čištění výfukových plynů

O Cummins Emission Solutions (CES)

Společnost Cummins vyvíjí nejlepší technologii následného čištění výfukových plynů v odvětví, která je určena k tomu, aby vyhověla potřebám našich zákazníků z hlediska výkonu a spolehlivosti a zároveň optimalizovala úsporu paliva a úspory nákladů.

Více informací o Cummins Emission Solutions

Jak funguje následné čištění výfukových plynů

Systém následného čištění výfukových plynů představuje metodu nebo zařízení pro snižování škodlivých emisí výfukových plynů z motorů s vnitřním spalováním, aby se zajistilo, že motory splňují emisní normy.

Zjistěte, jak funguje následné čištění výfukových plynů

Klíčové technologie

Technologie následného čištění výfukových plynů společnosti Cummins jsou navrhovány tak, že jejich základem jsou naše klíčové technologie. Vycházíme z tisíců hodin zkušeností z reálného světa a odborných znalostí oxidačních katalyzátorů, filtrů pevných částic a technologie selektivní katalytické redukce (SCR), a tak naše systémy následného čištění výfukových plynů dokážou pomoci optimalizovat váš kompletní systém motoru, aby fungoval efektivněji.

Více informací o našich klíčových technologiích

Segmenty produktů

Společnost Cummins pomáhá zákazníkům splňovat emisní normy budoucnosti již dnes díky inovativní, flexibilní a integrované technologii pro lehká, střední a těžká vozidla, vysoce výkonné motory a komerční, silniční a mimosilniční techniku.

Silniční

  • Těžké nákladní vozidlo
  • Středně těžké nákladní vozidlo a autobus

Mimosilniční

  • Stavebnictví
  • Zemědělství
  • Důlní průmysl

Mimosilniční > 750 hp

  • Průmyslové
  • Námořní průmysl
  • Železniční doprava
  • Ropa a plyn

Inovace následného čištění výfukových plynů

Proces průběžného zlepšování ve společnosti Cummins vyžaduje, abychom hledali nové a inovativní způsoby, jak by motory mohly fungovat čistším způsobem a déle a byly také silnější. Náš průběžný závazek plnit požadavky nejpřísnějších norem a naše inovativní technologie nám umožňují mít náskok před konkurencí.

Více informací o našich budoucích technologiích
 

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.