Mise, vize, hodnoty

Proč existujeme: Naše poslání

Zlepšování života lidí díky směřování světa k prosperitě

 

Čeho chceme dosáhnout: Naše vize

Inovace pro naše zákazníky, abychom podpořili jejich úspěch

 

Jak toho dosáhneme: Naše hodnoty

INTEGRITA – Dělání toho, co slíbíte, a toho, co je správné

ROZMANITOST A ZAČLENĚNÍ – Cenění si rozdílů mezi námi a jejich zahrnutí do rozhodovacího procesu je naše konkurenční výhoda

PÉČE – Prokazování povědomí o blahu druhých lidí a ohledu na něj

VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY – Dosahování nejlepších možných výsledků za všech okolností

TÝMOVÁ PRÁCE – Spolupráce mezi týmy, pracovními pozicemi, společnostmi a přes hranice, abychom odváděli nejlepší možnou práci

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.