Představenstvo

Představenstvo společnosti Cummins dohlíží na záležitosti společnosti a zároveň zastupuje a chrání zájmy jejích akcionářů.  Nese odpovědnost za uplatňování zdravého a nezávislého úsudku ohledně významných strategických a provozních otázek.

Představenstvo rovněž radí nejvyššímu vedení a přijímá zásady správy a řízení, které jsou v souladu s posláním, vizí a hodnotami společnosti Cummins.

Všichni ředitelé společnosti Cummins jsou voleni každý rok.  Od roku 2015 se představenstvo rozšířilo o pět nových nezávislých ředitelů.

Členové představenstva

Jennifer W. Rumsey

Prezidentka a generální ředitelka společnosti Cummins Inc. Členkou představenstva je od roku 2022.

tom-linebarger-cummins-bod-050318.jpg

N. Thomas Linebarger

Výkonný předseda společnosti Cummins Inc. Členem představenstva je od roku 2009.

Výbory: výkonný výbor představenstva

Gary L. Belske

Zástupce vedoucího partnera a provozní ředitel společnosti Ernst & Young ve výslužbě. Do představenstva nastoupil v roce 2022.

Výbory: finanční výbor; výbor pro audit, životní prostředí; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů.

Robert Bernhard

Robert J. Bernhard

Viceprezident pro výzkum a profesor strojírenství na Univerzitě v Notre Dame. Členem představenstva je od roku 2008.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Bruno Di Leo

Bruno V. Di Leo

Výkonný ředitel Bearing-North LLC, nezávislé poradenské společnosti zaměřující se na rozšiřování společností a poradenství pro členy nejvyšších výkonných vedení společností v oblastech  strategie a provozu.  Členem představenstva je od roku 2015.

Výbory: finanční výbor; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Stephen Dobbs

Stephen B. Dobbs

Bývalý prezident skupiny Fluor Corporation, společnosti z žebříčku Fortune 500, která nabízí inženýrské služby a služby v oblastech zadávání zakázek, výstavby, údržby a řízení projektů.  Členem představenstva je od roku 2010.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Carla_Harris_bw.jpg

Carla A. Harris

Místopředsedkyně představenstva společnosti Wealth Management a hlavní poradkyně klientů ve společnosti Morgan Stanley.  Členkou představenstva je od roku 2021.

Výbory: finanční výbor; výbor pro řízení talentů a odměňování; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Robert Herdman

Robert K. Herdman

Výkonný ředitel Kalorama Partners, LLC, poradenské společnosti se sidlem ve městě Washington.  Členem představenstva je od roku 2008.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Thomas Lynch

Thomas J. Lynch

Předseda představenstva společnosti TE Connectivity Ltd., globálního poskytovatele řešení konektivity a senzorů.  Členem představenstva je od roku 2015.

Výbory: ​​​​​​​výbor pro řízení talentů a odměňování; finanční výbor; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů; hlavní ředitelka; výkonný výbor představenstva

William Miller

William I. Miller

Prezident nadace Wallace Foundation se sídlem v New Yorku, národní filantropické organizace, jejímž posláním je podpora rovnosti a zlepšování přístupu ke vzdělání a vzájemného obohacování pro mladé lidi a obohacování v rámci umění pro všechny bez rozdílu.  Členem představenstva je od roku 1989.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro řízení talentů a odměňování; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů, výkonný výbor představenstva

Georgia Nelson

Georgia R. Nelson

Bývalá prezidentka a generální ředitelka PTI Resources, LLC, nezávislé poradenské společnosti.  Členkou představenstva je od roku 2004.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro řízení talentů a odměňování; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Kimberly Nelson

Kimberly A. Nelson

Bývalá hlavní viceprezidentka pro externí vztahy ve společnosti General Mills, Inc., nadnárodní marketingové společnosti zaměřující se na prodej značkových potravin v maloobchodních prodejnách.  Členkou představenstva je od roku 2020.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů

Karen H. Quintos

Karen H. Quintos

Bývalá ředitelka pro vztahy se zákazníky ve společnosti Dell Technologies Inc., globálním dodavateli počítačů a dalších hardwarových součástí do nich.  Členkou představenstva je od roku 2017.

Výbory: kontrolní výbor; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů


Výbory

Kontrolní výbor; finanční výbor; výbor pro řízení talentů a odměňování; výbor pro bezpečnost, životní prostředí a technologie; výbor pro správu a řízení a nominaci kandidátů; výkonný výbor představenstva

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.