ESG | Společenská | rozmanitost, rovnost a inkluze


 

Rozmanitost, spravedlnost a inkluze

Rozmanitost, spravedlnost a inkluze představují ve společnosti Cummins velmi důležitou podstatu všech činností.

Zaměstnanci společnosti Cummins pocházejí z různých prostředí a mají různé zkušenosti a my usilujeme o to, aby naše pracovní síla na všech úrovních reprezentovala komunity, v nichž společnost Cummins působí po celém světě. Každý z našich zaměstnanců je jedinečný svým pohledem na věc a svou vášní a má různé zkušenosti a osobní motivace, kterými se řídí.  Ve své neutuchající touze pomáhat vytvořit svět, pracoviště a tým, kde jsou všichni bráni takoví, jací jsou, a hodnoceni podle toho, co chtějí udělat, jsou jednotní.

 Pracoviště podporující rozmanitost, spravedlnost a inkluzi umožňují společnosti Cummins nábor a udržení kvalitní pracovní síly na celém světě.  Rozmanitost, spravedlnost a inkluze umožňují společnosti Cummins získat ideální kombinaci úhlů pohledu, názorů a dovedností pro řešení složitých problémů současnosti i budoucnosti. Přijímáme proaktivní opatření k revizi systémů a procesů řízení talentů a odpovědnosti v rámci globálního závazku společnosti Cummins dodržovat rozmanitost, rovnost a začlenění, abychom zmírnili předsudky a zajistili spravedlivé získávání a rozvoj všech talentů.

Přístupnost

Ve společnosti Cummins pěstujeme hluboce zakořeněný závazek k rozmanitosti a inkluzi a chceme, aby každý, kdo navštíví naše webové stránky, s nimi měl bezproblémovou a přínosnou zkušenost.  Naším cílem je umožnit všem uživatelům, aby plně a nezávisle pochopili funkce a vlastnosti technologií a dokázali je snadno a efektivně používat.

Návody a odkazy

Návody a odkazy

Podívejte se na následující návody a odkazy, abyste dokázali co nejl=pe využit webové stránky společnosti Cummins. Odkazy vás nasměrují na externí weby s tipy a radami, jak optimalizovat vaši technologii – podle operačního systému nebo zařízení, které používáte.
Uživatelé produktů Microsoft
Uživatelé produktů Apple
Uživatelé OS Android
Ability Net My Computer My Way (pro obecné pokyny ohledně optimalizace funkcí a vlastnosti vašeho počítače z hlediska přístupnosti)
 

Žádosti o úpravu pracoviště

Žádosti o úpravu pracoviště

Společnost Cummins je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti a provádí přiměřené úpravy pracovišť, aby umožnila osobám se zdravotním postižením ucházet se o pracovní příležitosti, na které mají kvalifikaci.  Chcete-li požádat a úpravu pracoviště, zašlete e-mail na oddělení lidských zdrojů [email protected], kde vám pomohou.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.