ESG | Společnost | Společenská odpovědnost


 

Korporátní odpovědnost

Již od svého založení v roce 1919 se společnost Cummins angažuje v široké řadě iniciativ v komunitách, přičemž soustředí zdroje a prostředky na tři globální priority, které hrají z hlediska zdravých komunit zásadní roli.

Vzdělávání

Vzdělávání

Prosazování spravedlivých vzdělávacích systémů a vysoce kvalitního vzdělávacího prostředí

Vysoce kvalitní vzdělávání vede k silným sociálním a ekonomickým výsledkům pro studenty, ke kvalifikované pracovní síle pro zaměstnavatele a k živým a prosperujícím komunitám společnosti Cummins. Společnost Cummins se angažuje v oblasti vzdělávání, aby zajistila, že spravedlivé vzdělávací systémy a vysoce kvalitní výukové a vzdělávací prostředí připraví dnešní studenty pro budoucí pracovní sílu. Mezi mnoha vzdělávacími iniciativami společnosti Cummins je Cummins TEC: Technical Education for Communities (Technické vzdělávání pro komunity), globální strategický program zaměřený na budování technických odborných dovedností prostřednictvím školního vzdělávání podporovaného průmyslem, které vede k získání spravedlivě placených pracovních míst.

Rovnost

Rovnost příležitostí

Zvyšování příležitostí a rovnosti

Společnost Cummins má hluboce zakořeněný závazek odstraňovat překážky pro ty, kterým byl v minulosti odepřen přístup k příležitostem, včetně rasových a etnických menšin, žen, osob se zdravotním postižením, ekonomicky znevýhodněných osob, přistěhovalců a uprchlíků a komunity LGBTQ. Jedním z mnoha programů společnosti Cummins zaměřených na vytváření příležitostí je Cummins Powers Women, globální strategický program pro dosažení rovnosti žen a mužů.

Životní prostředí

Životní prostředí

Vytváření čistého pozitivního dopadu a téměř nulové místní ekologické stopy

Společnost Cummins bude mít v našich komunitách čistý pozitivní dopad na životní prostředí prostřednictvím dobrovolnictví a partnerství, což znamená, že náš pozitivní dopad bude větší než naše místní ekologická stopa. Mezi mnoha programy pro dosažení environmentálních cílů společnosti Cummins je Cummins Water Works, globální strategický program, jehož cílem je posílit komunity prostřednictvím udržitelného hospodaření s vodou a řešit globální vodní krizi.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.