ESG | Řízení | Etika a dodržování předpisů


 

Etika a dodržování předpisů

Společnost Cummins je hrdá na svůj dlouhodobý závazek integrity a nejvyšších etických standardů.

 

Všichni členové rodiny Cummins – od našich ředitelů, vedoucích pracovníků a zaměstnanců po distributory, dceřiné společnosti a přidružené společnosti – neustále pracují na rozvoji a ochraně tohoto závazku podnikat etickým způsobem.  Závazek společnosti dodržovat a chránit tyto standardy a hodnoty je definován v našem Kodexu obchodního chování.

Společnost Cummins je přesvědčena, že udržitelná společnost musí být vybudována na základech kvalitní správy a řízení s podporou etického chování na všech úrovních.  Organizace společnosti pro etiku a dodržování předpisů se zaměřuje na to, aby pomáhala společnosti Cummins udržovat tradici etické společnosti, která na celém světě směřuje k trvalému růstu.


Našich 10 etických zásad

Iniciativy společnosti Cummins v oblastech etiky a správy a řízení vycházejí z 10 Prohlášení o etických zásadách v Kodexu obchodního chování:

  1. Budeme dodržovat zákony – všude:
  2. Přivítáme různé úhly pohledu a prostředí, z nichž naši zaměstnanci pocházejí, a ke všem lidem budme přistupovat s účtou a repektem.
  3. Budeme bojovat s konkurencí spravedlivým a čestným způsobem.
  4. Vyvarujeme se střetům zájmů.
  5. Budeme požadovat, aby výsledkem všeho, co děláme, bylo čistší, zdravější a bezpečnější životní prostředí.
  6. Budeme chránit naše technologie, informace a duševní vlastnictví.
  7. Budeme požadovat, aby naše finanční záznamy a procesy byly jasné a srozumitelné.
  8. Budeme usilovat a zlepšování našich komunit.
  9. Budeme komunikovat čestně a s dodržováním integrity.
  10. Vytvoříme kulturu, v níž všichni zaměstnanci nesou odpovědnost za etické chování.

Společnost Cummins uvádí tyto zásady do praxe prostřednictvím uceleného programu školení o dodržování předpisů, který se zaměřuje na odpovídající skupiny zaměstnanců a podporu etického chování.


Etika a dodržování předpisů pro dodavatele a distributory

Společnost Cummins podporuje etické chování svých dodavatelů a distributorů.
Kodex obchodního chování pro dodavatele

Společnost Cummins vyžaduje po svých dodavatelích vyšší standard než pouhé dodržování místních zákonů. Náš Kodex obchodního chování pro dodavatele platí pro všechny společnosti, které dodávají produkty nebo poskytují služby společnosti Cummins, jejím dceřiným společnostem, společným podnikům, divizím a přidruženým společnostem.  Kodex obchodního chování pro dodavatele je k dispozici v 15 jazycích, vychází ze sedmi zásad a pomáhá společnosti Cummins zajistit, aby na celém světě spolupracovala se společnostmi, které sdílejí stejné hodnoty a udržitelné postupy.  Kodex obsahuje ustanovení zakazující dětskou či nucenou práci a zjišťující respektování práv zaměstnanců a poskytování bezpečných pracovišť pro zaměstnance.
Všichni noví dodavatelé vždy obdrží kopii Kodexu obchodního chování pro dodavatele a společnost je vyzývá, aby jeho ustanovení dodržovali.  Nejlepší dodavatelé společnosti Cummins musejí potvrdit záměr dodržovat pravidla Kodexu obchodního chování pro dodavatele společnosti Cummins. Pokud jste dodavatel společnosti Cummins nebo chcete získat informace o tom, jak se jím stát, navštivte portál pro dodavatele.


Distributoři
Distributoři jsou velmi důležitou součástí našich obchodních operací a umožňují společnosti Cummins posílit na celém světě  pronikání na trh.  Naše společnost podniká náležité kroky, aby zajistila, že naši distributoři sdílejí  hodnoty společnosti Cummins bez ohledu na to, zda jde o nezávislé distributory, nebo o zavedené distribuční partnery.  Mnoho našich distributorů absolvuje školení o dodržování zákonů a předpisů a má přístup k materiálům, z nichž lze získat informace o iniciativách a zásadách v oblasti etiky a dodržování předpisů.


Ochrana osobních údajů

Společnost Cummins se zavázala dodržovat pravidla a nařízení týkající se soukromí a ochrany osobních údajů.  Společnost Cummins zajišťuje, aby osobní údaje byly uchovávány a zpracovávány v souladu s relevantními nařízeními.

Ochrana osobních údajů se týká práv jednotlivce na ochranu informací nebo údajů o sobě před jinými osobami nebo organizacemi, jakož i práva požadovat od organizací ochranu údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím, zničením nebo pozměněním.  Ochrana osobních údajů ovlivňuje všechny oblasti podnikání společnosti Cummins, a to včetně: zaměstnanců a žadatelů o práci, údajů o zákaznících, údajů o dodavatelích, údajů o distributorech a obchodních partnerech a akcionářů.

Všichni pracovníci společnosti Cummins, včetně dočasných zaměstnanců, smluvních partnerů a obchodních partnerů, kteří vystupují naším jménem, jsou povinni dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů uvedené v zásadách a postupech společnosti Cummins.

Máte-li jakkékoli dotazy nebo dozvíte-li se o kroku porušujícím zásady společnosti Cummins nebo zákon, můžete se obrátit na tým pro etiku a dodržování předpisů a požádat ho o pomoc. Zašlete e-mail na adresu [email protected] a příslušná osoba vás bude kontaktovat.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.