Planet 2050

Strategie společnosti Cummins zaměřená na udržitelnost životního prostředí pro budoucí generace sahá až do roku 2050, nastavuje kvantifikovatelné cíle pro rok 2030 a přidává dlouhodobé vizionářské ambice pro rok 2050. Tato odvážná a nadšená strategie má pozitivní dopad na zúčastněné strany ve společnosti Cummins a jejím okolí.

Naše cíle 2030

PLANETA 2050 logo

 

  • Snížit absolutní emise skleníkových plynů z továren a provozů o 50 %.
  • Snížit absolutní životnost emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti 3 z nově prodaných produktů o 25 %.
  • Navázat partnerství se zákazníky s cílem zkrátit absolutní životnost emisí skleníkových plynů v oblasti působnosti 3 z produktů v terénu o 55 milionů metrických tun.
  • Snížit objem emisí těkavých organických sloučenin z nátěrových hmot a provozů, kde probíhá lakování, o 50 %.
  • Vytvořit plán oběhového životního cyklu pro každý díl, abychom díly používali méně, využívali lépe a používali opakovaně.
  • Zajistit snížení objemu odpadů v továrnách a provozech 25 % jako procento vztažené k příjmům.
  • Znovu používat a zodpovědně recyklovat 100 % plastových obalových materiálů a eliminovat používání plastů na jedno použití v jídelních provozech, zařízeních pro zaměstnance a na akcích.
  • Snížit absolutní spotřebu vody v továrnách a provozech o 30 %.

Prozkoumejte program Planeta 2050

Přečtěte si nejdůležitější informace nebo se ponořte hlouběji.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.