Kde se vášeň setkává s kariérou

Prohledat všechny příležitosti

Již od vašeho prvního dne ve společnosti Cummins se zaměřujeme na to, abychom pochopili váš talent, aktuální dovednosti a cíle pro budoucnost – a vytvořili plán, abyste jich mohli dosáhnout. Vaše cesta začíná plánováním rozvoje a napojením se na rozmanitá prostředí zaměřená na posunutí vašich hranic. Dostane se vám zpětné vazby od týmu ohledně vašich ambic pro budoucnost a obdržíte akční plán s výzvami zaměřenými na rozšíření vašeho rozhledu. S postupným rozvojem svých profesních dovedností můžete po čase měnit obchodní jednotky, přijímat zvláštní úkoly, přejít na pozici ve vedení a objevovat úžasné příležitosti k profesnímu růstu na celém světě.

zaměstnankyně pracuje na lince motorů v továrně Cummins

Výhody

Vyrovnaný poměr celkových odměn

Chápeme, že finanční odměna patří k vašim prioritám a základní plat v naší společnosti je odměnou za to, že se zaměřujete na dosahování výsledků a pracujete inteligentním způsobem.  Jako zaměstnanci společnosti Cummins budete zařazeni do různých programů odměňování – a když se bude dařit nám, budete za to náležitě odměněni.  Doplňkové zaměstnanecké výhody se v různých oblastech liší – patří k nim např.:

 • Důchodové spoření 401K
 • Podíl na zisku
 • Zdravotní/zubní/životní pojištění
 • Pružný výdajový účet
 • Penzijní připojištění
 • Plán nákupu akcií pro zaměstnance

Vás balíček odměn ve společnosti Cummins představuje souhrn benefitů a výhod, k nimž máte přístup díky práci v naší společnosti. Je také součástí toho, díky čemu máte pocit naplňující kariéry.  Balíček odměn ve společnosti Cummins se skládá ze tří částí:
 

 1. Péče o zdraví a ochrana příjmu
 2. Wellness a další možnosti
 3. Důchod a vzdělávání

 

Přehled výhod

Níže uvedené zaměstnanecké výhody a benefity se mohou lišit v závislosti na povaze práce, kterou ve společnosti Cummins vykonáváte, a zemi, kde pracujete.

 • finanční pohoda

  FINANČNÍ POHODA

  Jako zaměstnanci společnosti Cummins můžete být v klidu, protože plán důchodového spoření / penzijní připojištění / výsluhová penze vás zabezpečí a zlepší vaši finanční budoucnost.

 • zdraví a pohoda

  ZDRAVÍ A POHODA

  Vaše pohoda je pro nás důležitá.  Postaráme se o vás i o vaši rodinu díky komplexním výhodám zaměřeným na péči o zdraví.

 • DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Bez ohledu na to, zda zahajujete, nebo dokončujete studium, získáte podporu ve formě možnosti částečné nebo úplné úhrady školného.

 • PLACENÁ POBÍDKA

  PLACENÁ POBÍDKA

  Na základě vlastní výkonnosti a výsledků celé společnosti získáte roční odměny a podíl na zisku.

 • INTEGRACE A ROVNOST

  INTEGRACE A ROVNOST

  Vážíme si různých úhlů pohledu, a tak budete společně s námi pracovat na budování rozmanitějšího týmu zaměstanců, čímž posílíme svoji pozici v porovnání s konkurencí a obohatíme naši kulturu.

 • FLEXIBILITA PRÁCE A OSOBNÍHO ŽIVOTA

  FLEXIBILITA PRÁCE A OSOBNÍHO ŽIVOTA

  Vaši energii a pracovní nasazení odměníme placenou dovolenou na zotavenou, rodičovskou dovolenou, rodinnými přídavky, flexibilními pracovními prostředími apod.

 • KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC, KAŽDÁ KOMUNITA

  KAŽDÝ ZAMĚSTNANEC,
  KAŽDÁ KOMUNITA

  Jste oprávnění věnovat alespoň čtyři hodiny ročně dobrovolnické činnosti, a odvděčovat se tak komunitám, kde žijete a pracujete.

 • VÝVOJ A RŮST

  VÝVOJ
  A RŮST

  Budete se vzdělávat a růst díky skolením a praktickým zkušenostem v prostředí, kde se cení zvědavost a rozvoj talentů pro budoucnost.

ROZVOJOVÉ PROGRAMY

RŮST. ÚSPĚCH. VEDENÍ.

Společnost Cummins poskytuje náročné a zároveň přátelské pracovní prostředí, v němž se rodí vysoce kvalitní výsledky.  Noví zaměstnanci se mohou přihlásit do jednoho z našich rozvojových programů zaměřených na to, aby vám usnadnily vstup do nového pracovního prostředí a pomohly nám s podporou zdravě vyváženého poměru mezi pracovním a osobním životem.  Experimentální vzdělávání, formální školení a koučink a mentoring od vůdčích osobností naší společnosti – to vše vám může pomoci v růstu, abyste se mohli stát klíčovými přispěvateli k úspěchu společnosti a budoucími lídry značky Cummins.

GLOBÁLNÍ PROGRAM TECHNICKÉHO VÝVOJE

Účelem tohoto rozvojového programu, který trvá 3,5 roku a spočívá v průběžné práci na různých pracovních pozicich, je důkladně připravit novou generaci technických expertů a lídrů díky náročným úkolům na různých pozicích ve společnosti, školením zaměřeným na technické a obchodní dovednosti, certifikaci Six Sigma a dalším příležitostem k vývoji, např. formálnímu mentoringu, budování pracovních sítí, akcím s účastí vůdčích osobností společnosti apod. Naší vizí je umožnit vám získat zkušenosti z různých oblastí společnosti, různých pracovních pozic a různých kultur.  Účastníci rozvinou svoje dovednosti a posílí chápání technických procesů ve společnosti Cummins.

PROGRAM FINANČNÍHO VÝVOJE

Program finančního rozvoje trvá dva roky a poskytuje profesionálům z oborů financí a účetnictví širokou paletu zkušeností v oblastech plánování, předpovědí, reportingu, finančních analýz, auditu, vnitropodnikového financování, podpory transakcí a správy pokladny.

PROGRAM VÝVOJE VÝROBY

Náš program vývoje výroby je dvouletý program zaměřený na rozvoj kariéry, který nabízí vhled do skutečných obchodních i technických záležitostí na úrovni celé společnosti i jednotlivých závodů. Dále nabízí program školení zaměřených na nejdůležitější dovednosti, nástroje a metody v odvětví.  Po absolvování našeho programu budete mít velmi dobrý přehled o základech obchodu, technických základech, aktivitách zaměřených na zákazníka a využívání obchodních a technických znalostí při práci s moderními výrobními systémy.

MARKETING A PRODEJ - ROZVOJOVÝ PROGRAM UNIVERZITNÍHO TYPU

Náš rozvojový program univerzitního typu zaměřený na marketing a prodej je dvouletý program pro rozvoj kariéry sestávající ze čtyř šestiměšíčních krátkodobých zadání, který účastníkům nabízí možnost získat širokou paletu zkušeností v oblastech marketingu a prodeje v různých obchodních jednotkách společnosti Cummins.

Sunji pomáhá podporovat udržitelné cestování

„Umožnění cestování po světě většímu počtu lidí , ovšem s menším negativním dopadem je to, proč mám ze svojí role dobrý pocit.“

Většinu své kariéry strávila Sujin Wren v energetickém průmyslu a postupem času se stále více věnovala sektoru udržitelné energie.  Vzhledem k tomu, že Sujin často cestuje a žila ve třech různých zemích, doprava ji zajímá i osobně, a proto ví, že jde o víc než jen o ekologickou problematiku na místní úrovni.

Stephen v přední linii v boji proti onemocnění COVID-19

„Myslel jsem na ty tisíce lidí, kteří k přežití potřebovali medicinální plyny, a nemohl jsem odmítnout účast.“

Než Stephen nastoupil do společnosti Cummins jako manažer pro telekomunikace, pracoval ve zdravotnictví, kde zajišťoval, aby kyslík a ostatní plyny nezbytné k poskytování zdravotní péče, které byly nutně pro jednotky intenzivní péče v nemocnicích, splňovaly veškeré požadavky norem. Když tedy ve Velké Británii eskalovala pandemie COVID-19, Stephen měl pocit, že musí vykročit z davu a nabídout své dříve získané znalosti a zkušenosti pro dobrou věc.
 

Sharon nemlčí, dává najevo své názory a jedná

„Jsem Afroameričanka a jsem také matka.“

Sharon je viceprezidentka a zároveň ředitelka právního oddělení společnosti Cummins Inc. Nese odpovědnosti za právní záležitosti na celém světě a řídí tým právníků, právních asistentů a dalších profesionálů.  V reakci na úmrtí George Floyda, Dreasjona Reeda, Breonny Taylor a mnoha dalších napsala silnou a dojemnou reakci / výzvy k akci, kterou zveřejnil The Indianapolis Recorder.
 

Samantha se našla v IT

„Během stáže jsem se ocitla v prostředí plném integrace, rozmanitosti a důrazu na týmovou práci. V takovém prostředí jsem doslova rozkvetla.“

Během studia humanitních věd na vysoké škole Samatha netušila, že by mohla začít budovat kariéru v IT.  To se rychle změnilo, když se v posledním ročníku studia rohodla absolvovat kurz vývoje softwaru.  Následovala stáž v IT oddělení společnosti Cummins, kde pracovala na projektech s velkým dopadem a spolupracovala se širokou sítí lidí.  Nedlouho po skončení stáže obdržela oficiální nabídku zaměstnání a bez váhání ji přijala.
 

Stephen využívá své analytické dovednosti při pomoci s plánem boje proti COVID-19

„Věděl jsem, že pokud budeme reagovat pozdě, když se virus začne šířit v naší komunitě, výsledkem by mohla být ztráta mnoha životů.“

Stephen vyrostl v západní Africe, a tak důvěrně zná pohromu, jakou může epidemie způsobit.  Proto se rozhodl něco udělat a použil svoje analytické schopnosti, které využívá ve společnosti Cummins, aby pochopil, jaký dopad by virus mohl mít na místní komunitu.  Za necelý týden vypracoval model, který místní nemocnice začaly bez váhání používat – umožňuje jim totiž přijímat informovanější rozhodnutí.

ŽÁDOST O ÚPRAVU PRACOVIŠTĚ

Společnost Cummins je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti a provádí přiměřené úpravy pracovišť, aby umožnila osobám se zdravotním postižením ucházet se o pracovní příležitosti, na které mají kvalifikaci. Chcete-li požádat o úpravu pracoviště, zašlete e-mail do oddělení lidských zdrojů na adresu [email protected] a bude vám poskytnuta rada a pomoc.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.