Společně poháníme svět

Prohledat všechny příležitosti

Rozmanitost, rovnost a inkluze

Ve společnosti Cummins představuje integrace a inkluze základní firemní hodnotu. Naši vedoucí pracovníci jsou dlouhodobě přesvědčeni, že rozmanitost vytváří silnější a konkurenceschopnější pracovní prostředí a v konečném důsledku nám pomáhá upoutat a udržet si špičkové talenty.  Přečtěte si vice o našem obchodním a pracovním přístupu k rozmanitosti.

Naše nejlepší práce je týmová práce

Naši zaměstnanci každý den naplňují filozofii inkluze a rovnosti svou prací napříč kulturami, funkcemi, jazykovými bariérami a časovými pásmy na řešení technických a logistických problémů, které vznikají v důsledku složitosti našeho rostoucího globálního působení.

Společnost Cummins podporuje rasovou spravedlnost

Ve společnosti Cummins jsme se historicky vždy stavěli za to, co je správné, i když někdy musíme čelit negativním reakcím.  V 60. letech 20. století stáli naši lídří v čele hnutí za lidská práva a v 80. letech 20. století jsme se postavili proti politice apartheidu. Přesto nás bolí, že v našich komunitách stále existuje tak hluboce zakořeněná rasová a strukturální nerovnost.  Jsme smutní, že navzdory desetiletím diskusí o nutnosti změny a slibů Amerika nepokročila dostatečně kupředu.

K řešení těchto a dalších problémů jsme vytvořili skupinu Cummins Advocating for Racial Equity Management Review Group (MRG), která se zavázala využít k dosažení změn svou sílu, zdroje, hlasy a roli lídrů v oboru.

Více informací o skupině CARE 

„Jsem černá. Jsem matka.“

„V Georgi Floydovi, Dreasjonovi Reedovi, Breonně Taylor a mnoha dalších vidíme naše syny a dcery.  Na druhé straně našeho smutku, zloby a zoufalství se ze všech sil snažíme sebrat veškeré síly na boj s nespravedlností a na to, abychom vyprávěli své příběhy a vytvářeli spojenectví.“

Sharon Barner
viceprezidentka a ředitelka právního oddělení, Cummins Inc.

„Už nemůžeme mlčet ani zůstat stranou“

Podle Toma Linebargera, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Cummins Inc., „každý hrajeme roli v rámci vytváření tlaku na větší odpovědnost naší vlády, vynucování práva, ale i větší odpovědnost našich sousedů i nás samotných.  Musíme zvednout laťku a sami zvýšit standardy.  Protože ty, co dnes máme, jednoduše nestačí.  Musíme spolupracovat na vymýcení nenávisti a nahradit ji hlubokým a trvalým oceňováním rozmanitosti, spravedlnost a inkluze.  Musíme začít u sebe. A nemůžeme už na nic čekat.“

TOM LINEBARGER
Předseda představenstva a generální ředitel, Cummins Inc.

Genderová spravedlnost ve společnosti Cummins

Budování lepších pracovišť rozbitím bariér

Ve společnosti Cummins ctíme závazek posilování role žen a poskytujeme jim platformy a příležitosti, aby vynikaly a dosahovaly úspěchů. Zavádíme mnoho iniciativ, abychom zvýšili počet žen v naší společnosti a podporujeme větší genderovou vyrovnanost a spravedlnost na všech úrovních naší společnosti i komunit, v nichž působíme.  Uveďme jen několik příkladů:

 • Iniciativa a konference Ženy v technologiích společnosti Cummins
 • Zaměření na genderovou rovnost při náboru
 • Snižování rozdílů v platech mezi pohlavími
 • Inspirace nových generací techniček a inženýrek díky řadě programů STEM (přírodní vědy, technika, technologie a matematika) určených pro dívky a mladé ženy
 • Posilování role žen v rámci skupiny pro rozvoj zaměstnanců Síť pro posílení role žen ve společnosti Cummins (Cummins Women's Empowerment Network)
 • Nabídka různých programů pro flexibilní práci a rozšíření výhod pro rodiče včetně zásady rozšíření podpory otcovské péče
 • Oceněný přístup k podpoře zařízení/pracovišť, kde je umožněno kojení

Iniciativa společnosti Cummins na podporu žen techniček

Iniciativa Ženy v technických profesích ve společnosti Cummins podporuje rozmanité a inkluzivní prostředí pro všechny technické pracovníky a pracovnice a chce být inspirací pro budoucí generace žen v oblastech STEM (přírodní vědy, technika, technologie, matematika).

Ženy tvoří pouhých 20 % vysokoškolských studentů technických oborů v USA.  V jiných částech světa může být toto číslo dokonce ještě nižší.  Společnost Cummins vyvíjí obzvláštní úsilí ke zlepšování genderové rozmanitosti v technické oblasti a daší se jí dělat obrovské kroky kupředu.

Společnost Cummins podporuje ženy

Budování vzkvétajících komunit je součástí naší DNA již od doby, kdy byla naše společnost založena.  Jsme hrdí, že díky komunitě Společnost Cummins podporuje ženy (Cummins Powers Women), což je naše historicky nejambicióznější iniciativa, můžeme v tomto dědictví pokračovat. Přislib globální podpory zaměřené na technická řešení genderové nerovnosti ve výši 11 mil. amerických dolarů (a tato částka se stále zvyšuje) zajištuje podporu řady efektivních programů, např. výuky a mentoringu se zaměřením na základní znalosti, finančního pokroku díky podnikání, školení zaměřené na dovednosti nutné pro vedení a strategické pomoci vedoucím neziskových organizací.

 Během prvních dvou let pomohla iniciativa Společnost Cummins podporuje ženy více než 100 000 lidem a výsledkem její práce byl i vznik osmi zákonů a zásad podporujících genderovou rovnost – a to určitě není naše poslední slovo v tomto ohledu.

Zjistit více


 

 

Veteráni

Sdílíme vaše hodnoty a ceníme si vašich služeb

Touha odvádět dobrou práci a něco skutečně změnit – tak jste to měli v armádě a stejně to můžete mít i u nás.  Jsme přesvědčeni, že přijetí veterána do zaměstnání je jedním z nejlepších rozhodnutí, které může organizace učinit.  Učíte se rychle, jste týmoví hráči a víte, jak vést ostatní a sloužit organizaci s nadšením a hrdostí.

 

Jste připraveni přesvědčit se, jak se vaše zkušenosti z armády přetaví do práce na pozici ve společnosti Cummins?

Prohledat všechny příležitosti
 

Hlavní důvody, proč veteráni přicházejí do společnosti cummins a daří se jim u nás

 • Podobná kultura a hodnoty – vedení, disciplína, přizpůsobivost ke změnám a zaměřenost na poslání: to vše fungovalo dobře ve vojenském prostředí a bude fungovat i u nás
 • Přímo související a přenositelné dovednosti a příležitosti – přechod z technicky nejvyspělejší armády na světě do přední světové společnosti vyvíjející technologie, které pohánějí svět kupředu
 • Rozmanitost lidí a příležitostí
 • Pracovní prostředí založené na týmové práci a spolupráci
 • Účel, hrdost a možnost kariérního růstu – budete se věnovat smysluplné, náročné a zajímavé praci a vaše pracovní úsilí a úspěchy budou oceněny a odměněny
 • Dopad, integrita a etika – ctíme závazek péče o komunity, v nichž působíme, péče o životní prostředí a toho, že děláme správnou věc
 • Veteránské zaměstnanecké skupiny – sdružujte se s ostatními veterány, sdílejte své nápady a podporujte informovanost v rámci našich komunit a naší organizace.

Posíleni službou v armádě

Společnost Cummins se s hrdostí zavázala, že bude uznávat, ctít a prosazovat Zákon o právu na zaměstnání a změnu zaměstnání bývalých členů uniformovaných složek USA a zajistí, aby manažeři a vedoucí pracovníci společnosti měli k dispozici nástroje, které potřebují k efektivnímu řízení členů týmu, kteří slouží v Národní gardě a rezervních složkách USA.

Zjistit více

Jsme navíc hrdí, že jsme byli v roce 2023 zařazeni na seznam zaměstnavatelů přátelských k armádě. Seznam obsahuje 240 amerických společností, které investovaly do programů pro nábor, udržování a rozvoj veteránů v rámci svých organizací.

Zjistit více

Poslechněte si naše veterány

Ve společnosti Cummins si ceníme toho, co všichni členové této služby udělali pro naši zemi, a považujeme za čest jim nabídnout smysluplné příležitosti pro jejich kariéru poté, co ze služby odejdou. Přečtěte si, co o společnosti Cummins a své kariéře uvádějí někteří naši zaměstnanci z řad veteránů:

„Po čase, který jsem strávila v armádě, jsem se chtěla stát součástí společnosti a prostředí, kde se uznávají stejné hodnoty, které by prostupovaly všemi činnostmi.  Hodnoty společnosti Cummins nejsou jen slova na plakátu, ale opravdu něco znamenají.“

Jill Weiler
Manažer komunikace

„Společnost Cummins i armáda potřebují pokročilé technologie, aby si udržovaly pozici nejlepší organizace ve své třídě. Získání a udržení si nejlepší možné odborné způsobilosti v oblasti nových technologií je náročné i vzrušující.“

Matthew Munger
Konstrukční integrátor
 

„V armádě jsem se naučila být flexibilní, otevřená růstu a rychle se přizpůsobovat změnám.  Společnost Cummins nabízí stejný typ rozmanitosti při budování kariéry. Můžete nastoupit na nějakou pozici a postupně se ocitnout v úplně jiné roli a oddělení.“

900 hodnocení
Vedoucí týmu koordinace náboru

„Námořní akademie mě naučila, že vůdcovství spočívá v tom, že na prvním místě jsou druzí. A moje zkušenosti z doby, kdy jsem sloužil jako námořní potápěč, upevnily moje nadšení pro službu pro druhé, což dnes prostupuje všechny části mého života – nejde jen o členy mého pracovního týmu, ale i o naše zákazníky, členy komunity a moji rodinu.“

Zach Gillen
Výkonný ředitel globálního trhu pro důlní průmysl

„Měl jsem mentora, který chápal hodnotu, kterou mohu společnosti Cummins přinést, a pomohl mi mluvit jejím jazykem.  Nyní pomáhám ostatním veteránům s plánováním, přípravou životopisů a vyjádřením toho, proč mohou být společnosti prospěšní.“

Matt Weilhamer
Ředitel pro globální bezpečnost

Lidé s handicapem

Inkluze handicapovaných lidí

Ve společnosti Cummins máme hluboko zakořeněný závazek podporovat zaměstnance, aby dokázali plně využít svůj potenciál při práci ve skutečně rozmanitém, přístupném, spravedlivém a inkluzivním prostředí. Všem uchazečům nabízíme integrovanou rovnováhu mezi náročnou odbornou praxí, účastí na globálních projektech a možností okamžitě se uplatnit. Neustále se zaměřujeme na hledání lepších způsobů, jak řídit naše podnikání, včetně vytváření inkluzivnějších zkušeností a systémů, které umožňují lidem se zdravotním postižením přispívat a uspět.

Programy a iniciativy

 Vizí společnosti Cummins je stát se vyhledávaným zaměstnavatelem pro lidi se zdravotním postižením a spolupracovat s komunitami na zmírňování bariér bránících zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.  Uveďme zde několik programů a iniciativ z poslední doby:

 • Vytvoření Výboru pro inkluzi handicapovaných lidí zahrnujícího členy vedení z klíčových obchodních a provozních oddělení
 • Zveřejnění prohlášení o přístupnosti a odkazů na postupy na našich interních i externích webových stránkách
 • Vývoj a realizace plánů přístrupnosti a dalších vylepšení pracovisšť zaměřených na posílení rozmanitosti
 • Vstup do předních organizací věnujících se podpoře v této oblasti, např. Disability IN, Business Disability Forum a Valuable 500
 • Každoroční oslavy Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením – akce se konají na celém světě

Společnost Cummins byla pro rok 2020 oceněna jako společnost s nejlepším výsledkem v Indexu rovnosti pro osoby se zdravotním postižením (Disability Equality Index®, DEI), což je transparentní národní srovnávací nástroj, který společnostem nabízí možnost, aby samy hlásily svoje zásady a postupy pro inkluzi osob s handicapem. Navíc jsme byli jmenováni nejlepším zaměstnavatelem roku 2021 pro osoby se zdravotním postižením.

Zjistit více

Zaměřujeme se na budoucnost

Na cestě kupředu se naše práce zaměří na zlepšování technologií a přístupnosti webu, návrhy a realizace systému globálních úprav pracovišť a podporu opatření na podporu inkluze osob se zdravotním postižením na jednotlivých pracovištích. Zaměstnancům také doporučujeme, aby se zapojili do zaměstnanecké skupiny pro začlenění osob se zdravotním postižením, jejímž posláním je „posilovat inkluzivní kulturní prostředí společnosti Cummins podporou hodnoty rozmanitosti, kterou do naší organizace vnášejí osoby se zdravotním postižením.“

Související příběhy

ZAMĚSTNANCI Z KOMUNITY LGBTQ+

PODPORA ZAMĚSTNANCŮ Z KOMUNITY LGBTQ+ NA CELÉM SVĚTĚ

Ve společnosti Cummins nám záleži na tom, aby se všichni naši zaměstnanci z komunity LGBTQ+ cítili bezpečně, vítaní a respektovaní ve všech 11 zemích, kde působíme, a na více než 55 různých pracovištích.

POŘÁDALI JSME PRIDE AKCE VE MĚSTECH:

 

 • WINNIPEG
 • VANCOUVER
 • COLUMBUS
 • INDIANAPOLIS
 • DENVER
 • CHARLESTON
 • NASHVILLE
 • MINNEAPOLIS
 • GUARULHOS

 

 • EDMONTON
 • FORT MCMURRAY
 • MADRID
 • LEEDS
 • PUNE
 • CALGARY
 • MELBOURNE
 • BRISBANE
 • ADELAIDE

 

 

NAŠE HRDÁ HISTORIE

V historii jsme se vždy stavěli za to, co je správné, i když někdy musíme čelit negativním reakcím.  V 60. letech 20. století stáli naši lídří v čele hnutí za lidská práva.  V 80. letech 20. století jsme se postavili proti politice apartheidu a v roce 2000 začala společnost Cummins nabízet výhody pro partnery svých zaměstnanců ze společných domácnosti, i když za to sklidila kritiku.  Jednoduše řečeno – společnost Cummins dělá vše pro to, aby ke všem lidem bylo přistupováno s úctou a respektem.

PŘED ROKEM 1998

 • Žádná zmínka o LGBTQ+ v zásadách společnosti

1998

 • Do zásady Vzájemné chování v práci byla přidána zmínka o „sexuální orientaci“

2000

 • Zavedly se benefity pro partnery v domácnosti a veřejná prohlášení o nich.

2005

 • Byla vytvořena skupina sítě spřízněnosti LGBTQ+
 • Do zásady Vzájemné chování v práci byl přidán termín „genderová identita a/nebo vyjádření“

2007 

 • Byly přidány pokyny a výhody pro transgenderové osoby
 • Byl osloven Parlament státu Indiana s nesouhlasným stanoviskem v zákonu o nerovnosti manželství
 • Vstup do tvorby federální legislativy

2011 

 • Byl osloven Senát státu Indiana s nesouhlasným stanoviskem v zákonu o nerovnosti manželství

2012 

 • Byl zpochybněn dodatek zákona o nerovnosti manželství ve státě Minnesota

2015

 • Bylo sepsáno prohlášení adresované Nejvyššímu soudu USA o nutnosti vyškrtnout ze zákona zákaz manželství osob stejného pohlaví
 • Byl napaden Zákon o obnově náboženské svobody ve státě Indiana
 • Bylo dosaženo 100 % v Indexu rovnosti společností organizace Human rights Campanign, a to již 10krát v řadě
 • Byla zahájena dobrovolná  iniciativa identifikace sebe sama jako LGBTQ+
 • Byl podpořen vznik organizace Indiana Compete

2017

 • V Indexu rovnosti společností jsme i nadále dostávali hodnocení 100 %
 • Zúčastnili jsme se OSTEM, konference komunity LGBTQ+

2018

 • Již 13. rokem jsme dosáhli skvělého výsledku v Indexu rovnosti společností 2018 od HRC Pride
 • Skupina pro rozvoj zaměstnanců získala ocenění předsedy za významný vliv (Impact Award), což je jedno z nejuznávanějších interních ocenění, za realizace Bezpečného školení pro vedoucí LGBTQ+
 • Zúčastnili jsme se akce O4U - Engineering, konferecne komunity LGBTQ+

2019 

 • Od BEQ jsme obdrželi Ocenění pro významnou společnost pro komunitu LGBTQ (Corporate Eminence Award)

2020

 • Vznikla skupina pro rozvoj zaměstnanců PRIDE Ally

ZAMĚSTNANECKÉ PRIDE SKUPINY

Naše zaměstnanecké Pride skupiny se zasazují o kauzy, iniciativy, osvětu, zaměstnance, partnery a sympatizanty LGBTQ+ po celém světě, včetně poboček v Severní a Jižní Americe, Evropě, Indii a Austrálii. Skupina Pride organizuje v průběhu roku několik interních akcí, např. Bezpečné školení pro vedoucí z komunity LGBTQ+, krátké diskuse a vzdělávací programy a množství komunitních akci na oslavu rozmanitosti zahrnující komunitu LGBTQ+. Zaměstnanci z komunity LGBTQ+ si mohou být ve společnosti Cummins jisti, že budou pracovat v prostředí, které je pro ně bezpečné.

PROGRAM PRIDE ALLY

Program Pride Ally je akce zaměřená na spolupráci mezi skupinou Pride a programem Řízení inkluze v technické oblasti.  K cílům programu patří zvýšení viditelné podpory zaměstnanců z komunity LGBTQ+, vytvoření bezpečnějšího prostředí a zvýšení angažovanosti lidí, kteří chtějí pomoci změnit situaci k lepšímu.  Spojenec je človek, který aktivně podporuje členy přehlížené skupiny. A nemusí být ani členem této skupiny.

ZAMĚSTNANECKÉ SKUPINY

Zaměstnanecké skupiny ve společnosti Cummins

Skupiny pro rozvoj zaměstnanců ve společnosti Cummins jsou otevřeny všem zaměstnancům a zaměřují se na různé aspekty rozmanitosti, např. na gender, generační problematiku, sexuální orientaci, rasové a etnické dědictví a zdravotní postižení.  Jde o skupiny s dobrovolným členstvím vedené některým ze zaměstnanců, které svým členům i společnosti nabízejí zdroje a prostředky na pomoc k vytvoření rozmanitých, inkluzivních pracovišť naplňujících poslání, vizi a hodnoty společnosti Cummins.

Celosvětové působí více než 150 skupin pro rozvoj zaměstnanců, které nabízejí obrovské množství příležitostí pro školení vedoucích pracovníků, vzdělávání napříč různými kulturními skupinami a profesní rozvoj. Ke stávajícím skupinám patří Afroamerická síť (Cummins Black Network), Skupina pro posílení postavení žen (Women's Empowerment Resource Group), Skupina pro inkuzi lidí se zdravotním postižením (Disability Inclusion Resource Group), Mladí profesionálové (Cummins Young Professionals), Grupo Organizado de Afinidad Latina a Skupina mileniálů (Millenial ERG).

 

PŘÍKLADY USKUTEČNĚNÝCH INICIATIV ZAMĚSTNANECKÝCH SKUPIN

""

Mentorské kruhy

Naše síť na podporu postavení žen s názvem Women's Empowerment Network založila mentorské kruhy, v jejichž rámci se zaměstnankyně s méně než dvouletou praxí setkávají s ženami na vedoucích pozicích a společně probírají svůj kariérní růst.

telefonující zaměstnanec

Vícejazyčné příležitosti

Naše vychodoasijská skupina pro rozvoj zaměstnanců organizovala lekce čínštiny a čínské kultury.
 

zaměstnanec stojící před autobusem

Bezpečné školení

Naše kupina pro rozvoj zaměstnanců PRIDE vyvinula Bežpečné školení pro vedoucí a i nadále organizuje toto školení na různých místech celého světa.
 

KONFERENČNÍ PARTNERSTVÍ

NÁRODNÍ SPOLEČESTVÍ AFROAMERICKÝCH INŽENÝRŮ (NATIONAL SOCIETY OF BLACK ENGINEERS, NSBE)

NBSE podporuje a propaguje plány vysokoškolských a středoškolských studentů a technických profesionálů v oblastech inženýrství a technologií.  Posláním NSBE je „zvýšit počet kulturně odpovědných afroamerických inženýrů, kteří jsou vynikající v akademickém prostředí a úspěšní v profesním prostředí a mají kladný vliv na komunitu“. Společnost Cummins uzavřela partnerství s NSBE v roce 2006.

NSBE A PROFESNÍ ROZVOJ

Danielle, členka Programu technického vývoje společnosti Cummins, hovoří o tom, jak společenství NSBE přispělo k růstu její kariéry ve společnosti Cummins.

 

Více informací od našeho týmu v tomto videu

SPOLEČENSTVÍ HISPÁNSKÝCH PROFESIONÁLNÍCH INŽENÝRŮ (SOCIETY OF HISPANIC PROFESSIONAL ENGINEERS, SHPE)

Společenství hispánských profesionálních inženýrů podporuje hispánskou komunitu s ohledem na povědomí o důležitosti oborů STEM (přírodní vědy, technika, technologie a matematika), přístup k informacím, podporu a rozvoj.  Společnost Cummins je partnerem SHPE a podporuje v komunitách, kde působí, rozmanitost a inkluzi.

ZKUŠENOST S SHPE: ILIO

Poslechněte si Ilia, jak ho mentoring a rozvojové aktivity v SHPE přivedly do společnosti Cummins.

 

Více informací od našeho týmu v tomto videu

GREAT MINDS IN STEM (HENAAC)

Skupina Great Minds in STEM představuje pro Hispánce bránu v oblastech přírodních věď, techniky, technologie a matematiky. Skupina Great Minds in STEM™ vznikla v roce 1989 jako HENAAC a zaměřuje se na programy povědomí o přírodních vědách, technice, technologiích a matematice pro studenty od mateřské školky až do začátku profesní kariéry.  Společnost Cummins je partnerem skupiny Great Minds in STEM již téměř deset let.

HENAAC A CUMMINS: SILVANA

Poslechněte si Silvanu, jak ji skupina HENAAC pomohla pří volbě+ kariéry a jak je nadšená ve společnosti Cummins.

 

Více informací od našeho týmu v tomto videu

SDRUŽENÍ ŽENY V TECHNICKÝCH PROFESÍCH (SOCIETY OF WOMEN ENGINEERS, SWE)

Společnost Cummins je partnerem sdružení Ženy v technických profesích (Society of Women Engineers) již od roku 2005 a nabízí kandidátkám vyváženost náročných pracovních zkušeností, vyváženost pracovního a osobního života, práci na globálních projektech a možnost okamžitě se přesvědčit o dopadu své práce.  Kandidátky mohou zahájit kariéru v rámci mnoha různých stáží a zaměstnání na plný úvazek na některém z pracovišť v USA nebo na jiném místě světa.

ŽENY V TECHNICKÝCH PROFESÍCH A CUMMINS: NAJDĚTE SI SVÉ MÍSTO A VĚNUTE SE KARIÉRNÍMU RŮSTU

Poslechněte si Joan, jak ve společnosti Cummins našla naplňující a vzrušující kariéru v technickém oboru.

 

Více informací od našeho týmu v tomto videu

OCENĚNÍ ZA ROZMANITOST

Máme hrdou tradici postavit se za to, co je správné, i když za to někdy sklízíme kritiku – a v této tradici pokračujeme i dnes.
Podívejte se na několik ocenění za rozmanitost, rovnost a inkluzi z poslední doby.

""

2021

Naše společnosti získala perfektní hodnocení Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, největší americké organizace na ochranu zaměstnanců z řad leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.

""

2020

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN

Naše společnosti získala perfektní hodnocení Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, největší americké organizace na ochranu zaměstnanců z řad leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.

ŽENY NA VEDOUCÍCH POZICÍCH

Místo v Top 70 společností za ženy ve vedoucích pozicích podle Národní asociace pro ženy na vedoucích pozicích CHAMPION OF DIVERSITY.

ROZMANITOST DODAVATELŮ

Jedna z nejlepších společností v USA z hlediska zaměstnávání žen podle rady Women's Business Enterprise National Council, která oceňuje společnosti s vynikajícími programy zaměřenými na rozmanitost dodavatelů

""

2019

CHAMPION OF DIVERSITY

Odbrželi jsme ocenění Roosevelt Thomas Champion of Diversity Award za rozmanitost, které uděluje asiciace American Association for Access, Equity and Diversity (AAAED) za podporu rovných příležitostí a trvalý závazek podpory rozmanitosti.

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN

Naše společnosti získala perfektní hodnocení Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, největší americké organizace na ochranu zaměstnanců z řad leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.


CENA PŘEDSEDY NSBE

Získali jsme cenu předsedy NSBE určenou pro partnery, kteří významným způsobem podporují poslání tohoto společenství afroamerických inženýrů.
 

""

2018

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN

Naše společnosti získala perfektní hodnocení Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, největší americké organizace na ochranu zaměstnanců z řad leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.

DIVERSITYINC

12. místo na žebříčku společností s nejlepším přístupem k rozmanitosti magazínu DiversityInc, kde je více než 1 000 společností: 9. místo mezi nejlepšími společnostmi z hlediska rozmanitosti dodavatelů. 7. misto mezi nejlepšími společnostmi s ženami ve vedení. 20. místo mezi nejlepšími společnostmi s radami pro rozmanitost ve vedení.

 

""

2017

DIVERSITYINC

Umístění mezi Top 50 společnostmi z hlediska rozmanitosti podle magazínu DiversityInc. Top 3 společnost za posun kupředu. Top 4 společnost za globální rozmanitost. Top 3 společnost za ženy ve vedení.

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN

Naše společnosti získala perfektní hodnocení Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, největší americké organizace na ochranu zaměstnanců z řad leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.

ZAMĚSTNAVATEL PŘÁTELSKÝ K ARMÁDĚ

Asociace Voctory Media Association nás ocenila jako zaměstnavatele přátelského k armádě (Military Friendly® Employer).
 

""

2016

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN

Naše společnosti získala perfektní hodnocení Corporate Equality Index od Human Rights Campaign, největší americké organizace na ochranu zaměstnanců z řad leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů.

DIVERSITYINC

Umístění mezi Top 50 společnostmi z hlediska rozmanitosti podle magazínu DiversityInc.

ZAMĚSTNAVATEL PŘÁTELSKÝ K ARMÁDĚ

Vydavatel publikací G.I. Jobs a Military Spouse nás ocenil jako zaměstnavatele přátelského k armádě.
 

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.