Posílení vašeho potenciálu

Prohledat všechny příležitosti

VYVÍJEJTE TECHNOLOGIE, KTERÉ POHÁNĚJÍ SVĚT KUPŘEDU

POSÍLENÍ VAŠEHO POTENCIÁLU

Ve společnosti Cummins přijímáme do zaměstnání ty nejlepší a pomáháme jim, aby byli ještě lepší.  Když jste součástí rodiny Cummins, můžete pracovat po boku nejinovativnějších mozků současnosti na řešení nejsložitějších problémů světa.

DŮVĚRYHODNÁ KULTURA

POSÍLENÍ VAŠEHO POTENCIÁLU

Cummins je velký a vysoce úspěšný globální inovátor a na celém světě nabízí bezpočet příležitostí. Jsme ovšem navíc dostatečně malí, abyste našli svoje pravé místo a získali osobní nadšení v týmu spolehlivých, novátorských myslitelů, kteří rozvíjejí svou kariéru v rozmanitém, inkluzivním a posilujícím prostředí.

FLEXIBILITA PŘI OBJEVOVÁNÍ VAŠICH ZÁJMŮ

POSÍLENÍ VAŠEHO POTENCIÁLU

Nabízíme flexibilitu při zkoušení různých způsobů myšlení a typů práce a zároveň možnost vyjadřovat a prozkoumávat nové myšlenky a nápady a věnovat se tomu, co vás baví.  Jsme také hrdí na to, že poskytujeme rozsáhlé možnosti pro vzdělávání a vývoj s cílem podporovat individuální výsledky a vnést do našich týmů jiskru tvořivosti a důvěru.

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ

POSÍLENÍ VAŠEHO POTENCIÁLU

Vítáme různorodé názory a různé úhly pohledu všech lidí a přistupujeme k nim s důstojností a úctou.

ANGAŽOVANOST V KOMUNITÁCH

POSÍLENÍ VAŠEHO POTENCIÁLU

Zaměstnanci se angažují prostřednictvím globální sítě více než 200 týmů pro angažovanost v komunitách (CIT).  Tyto týmy slouží jako kontaktní body s komunitami a jsou hlavními koordinátory na místě pro iniciativy angažovanosti v komunitě.  Díky používání nástrojů, jako je například hodnocení potřeb komunity, tyto týmy určují, jak lze využít dovednosti a talent zaměstnanců při řešení největších problémů v komunitách.
 

VAŠE KARIÉRA VE SPOLEČNOSTI CUMMINS

V společnosti Cummins dáváme prostor energii, vizím a potenciálu zaměstnanců, abychom společně posouvali svět kupředu.  Naši lidé a produkty jsou doslova všude – od Indiany po Indii, od Afriky po Austrálii a od Číny po Velkou Británii. U nás budete mít svobodu a flexibilitu při prozkoumávání všeho, co vás zajímá, i možnost ovlivňovat vše, co je důležité.  Přidejte se k nám a zjistěte, co je možné, když budete mít podporu a každý den budete moci s nejlepšími myšlenkami a plně se věnovat své práci.

Společnost Cummins je zaměstnavatel podporující rovné příležitosti a pozitivní prostředí, který výrazně podporuje rozmanitost na pracovištích. Naší zásadou je poskytovat všem kvalifikovaným osobám rovné pracovní příležitosti bez ohledu na rasu, pohlaví, barvu pleti, zdravotní postižení, národnostní původ, věk, náboženství, členství v odborech, sexuální orientaci, postavení veteránů, občanství, genderovou identitu a/nebo vyjádření pohlací nebo jiný stav chráněné právními předpisy.

Přesměrování na
cummins.com

Informace, které hledáte jsou na
cummins.com

Tuto stránku nyní spouštíme.

Děkujeme vám.